You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=300253244253235324532522226253275289tsu-10ppashi-re111213sora14oto15be1617BURAKKU18SATANo19taosuma20de21mamoru22zo23heiwa24o-25ni26ppon27no2829ka30tto31moeru32ze33seigino34koko35ro3637mi38ro39hissatsu4041ten42SHO43KKU4445oto-ko46no47inochi48o49ka57ke7650te565yu851ku7521253sono54nawa55sonona56wa-57kamen58RAIDA5960STO61RON62GA-6364656667686970975771575453725477374857475577full767full5777781313121210101010791010121213131010801515131312121212811212131315151212821313121210101010831010121213131010841515131312121212851212131315151212
Track can be converted to a standard tuning (R)