You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=1301124442555344213424251678910O42OUO-11OUOO-12arekoso-13wa14OUOO-15OUOO-16daitetsujin-17646464646464641864WANSEBUN-1964644264422020972164644264226464426423mo64e6442ru64makkana24ta64i64yo42u-6425GI64RA6442RI64kagayaku26shi64ro64ga42ne-6427mi8686yo6486oozo28ra86866486no29te6464tsu4264no-ka30o3164ze6no6ka32u64ri6ka6na33o42ke22tabika-3442223542IN4ga4BURE36ta42ra4mu4kuP. M.37da20ha01ikai-3864646439ta5664te44yo4u4sa4i4P. M.P. M.40WAN22442SE2BUN-2222241su7676e6ru6mo6no66wa-6kuP. M.P. M.424566444ho4ka4ni4na443shi644444444464Oh4Oh7Oh645O42OUO-46OUOO-47arekoso-48wa49OUOO-50OUOO-51daitetsujin-52646464646464645364WANSEBUN-54646442644220559756646442645764644264
Track can be converted to a standard tuning (R)