You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=160442345967Set1417Set1417Up!Up!8Set14171417Up!910ginno11kamenni12kuroMAFURA-1314hitaini15kagayaku16BUItoBU17I18SUTOPPUGODDOno19warudakumi20chichino21sakebiwa22naminooto-231919191924i191919191919ka1919ri151515151515no1925RA192122DO19IRU326hi1715nu141517kii327te1428EKKUSURAIDAA29kyoumoyuku30kamenRAIDAA31XX32EKKUSU!
Track can be converted to a standard tuning (R)