You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1=180xHBDCCSxHBDxHS442345xHBDxHSxHBDxHS6xHBDxHSBDxHBDxHS718921011122413akaiSHIGUNARU4414hijounoSAI15N16ikarino17denryu18hotobashi19ru2021CHENJI22SHO-TOda23ZABO-GA-2425kaikino26jikenwa27SHIGUMAnoshiwa28za29kagakuwo30aku-ni31tsukaumo32no33sagase34yurusuna35ZABO-GA-3637denjindenjin38denjin39ZABO-GA-404142(ZABO-GA)