You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
d#A#F#C#G#D#1=150442345678910111213otokonandaro1415guzuguzusuru16nayo17munenoENJIN18ni85787510781087128101210813101213121019hiwotsuukero20o21orewakokodaze22hitoashiosaki23hikarinohayasade24ashitae25DAASHUsa2627(hyu)(hyu)28wakasawakasatte29nanda30furimukanaiko31tosa32aitte33nanda34tamerawanai35koto36sa37GYABAN38abayonamida39GYABAN40yoroshikuyuuki41uchuukeiji-4243GYABAN44244544464748
Track can be converted to a standard tuning (R)