gDAEB1INTRO 1=18744234glissglissXglissXglissX5slideX6gliss downXXgliss downX78glissglissXglissXglissX9Intro 244XX22XX1044Xslide up77gliss…7…down1144XX22XX1222Xslide up44gliss down41344XX22XX1444Xslide up77gliss down71544XX22XX1622Xslide up44gliss down417A44XX22XX1844Xslide up77gliss down71944XX22XX2022Xslide up44gliss down42144XX22XX2244Xslide up77gliss down72344XX22XX2422Xslide up44gliss down42544XX22XX2644Xslide up77gliss down72744XX22XX2822Xslide up44gliss down42944XX22XX3044Xslide up77gliss down73144XX22XX3222Xslide up44gliss down4233B2223422535555536554374423822333239222402254155554255443448644444gliss upgliss downX4546464646447C4444442482222222492222224504444440510000002522222222534444444554542245544444425622222225722222245844444405900000026022222226144445554622206326465D44XX22XX6644Xslide up77gliss down76744XX22XX6822Xslide up44gliss down46944XX22XX7044Xslide up77gliss down77144XX22XX7222Xslide up44gliss down473E44XX22XX7444Xslide up77gliss down77544XX22XX7622Xslide up44gliss down47744XX22XX7844Xslide up77gliss down77944XX22XX8022Xslide up44gliss down48144XX22XX8244Xslide up77gliss down78344XX22XX8422Xslide up44gliss down48544XX22XX8644Xslide up77gliss down78744XX22XX8822Xslide up44gliss down4289B22290225915555925549344294223332952229622597555598554994486410044gliss upgliss downX1014646461024103C4444442104222222210522222241064444440107000000210822222221094444444511054224111444444211222222221132222224114444444011500000021162222222117444455541182201192120121F44XX22XX12244Xslide up77gliss down712344XX22XX12422Xslide up44gliss down412544XX22XX12644Xslide up77gliss down712744XX22XX12822Xslide up44gliss downX129G Solo44XX22XX13044Xslide up77gliss down713144XX22XX13222Xslide up44gliss down413344XX22XX13444Xslide up77gliss down713544XX22XX13622Xslide up44gliss down4137455555551384555555513945545545140gliss down54141H4444442142222222214322222241444444440145000000214622222221474444444514854224149444444215022222221512222224152444444015300000021542222222155444455541562201572158159I44XX22XX16044Xslide up77gliss down716144XX22XX16222Xslide up44gliss down416344XX22XX16444Xslide up77gliss down716544XX22XX16622Xslide up44gliss down4167J - Tempo Rubato4168gliss up411119119119111699119119119111197170trill91719gliss up9172gliss downXAdd annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationAdd annotation90 Add annotationAdd annotation91 Add annotationAdd annotation92 Add annotationAdd annotation93 Add annotationAdd annotation94 Add annotationAdd annotation95 Add annotationAdd annotation96 Add annotationAdd annotation97 Add annotationAdd annotation98 Add annotationAdd annotation99 Add annotationAdd annotation100 Add annotationAdd annotation101 Add annotationAdd annotation102 Add annotationAdd annotation103 Add annotationAdd annotation104 Add annotationAdd annotation105 Add annotationAdd annotation106 Add annotationAdd annotation107 Add annotationAdd annotation108 Add annotationAdd annotation109 Add annotationAdd annotation110 Add annotationAdd annotation111 Add annotationAdd annotation112 Add annotationAdd annotation113 Add annotationAdd annotation114 Add annotationAdd annotation115 Add annotationAdd annotation116 Add annotationAdd annotation117 Add annotationAdd annotation118 Add annotationAdd annotation119 Add annotationAdd annotation120 Add annotationAdd annotation121 Add annotationAdd annotation122 Add annotationAdd annotation123 Add annotationAdd annotation124 Add annotationAdd annotation125 Add annotationAdd annotation126 Add annotationAdd annotation127 Add annotationAdd annotation128 Add annotationAdd annotation129 Add annotationAdd annotation130 Add annotationAdd annotation131 Add annotationAdd annotation132 Add annotationAdd annotation133 Add annotationAdd annotation134 Add annotationAdd annotation135 Add annotationAdd annotation136 Add annotationAdd annotation137 Add annotationAdd annotation138 Add annotationAdd annotation139 Add annotationAdd annotation140 Add annotationAdd annotation141 Add annotationAdd annotation142 Add annotationAdd annotation143 Add annotationAdd annotation144 Add annotationAdd annotation145 Add annotationAdd annotation146 Add annotationAdd annotation147 Add annotationAdd annotation148 Add annotationAdd annotation149 Add annotationAdd annotation150 Add annotationAdd annotation151 Add annotationAdd annotation152 Add annotationAdd annotation153 Add annotationAdd annotation154 Add annotationAdd annotation155 Add annotationAdd annotation156 Add annotationAdd annotation157 Add annotationAdd annotation158 Add annotationAdd annotation159 Add annotationAdd annotation160 Add annotationAdd annotation161 Add annotationAdd annotation162 Add annotationAdd annotation163 Add annotationAdd annotation164 Add annotationAdd annotation165 Add annotationAdd annotation166 Add annotationAdd annotation167 Add annotationAdd annotation168 Add annotationAdd annotation169 Add annotationAdd annotation170 Add annotationAdd annotation171 Add annotationAdd annotation172 Add annotationChange tuning (R)