gDAEB1INTRO 1=18744234glissglissXglissXglissX5slideX6gliss downXXgliss downX78glissglissXglissXglissX9Intro 244XX22XX1044Xslide up77gliss…7…down1144XX22XX1222Xslide up44gliss down41344XX22XX1444Xslide up77gliss down71544XX22XX1622Xslide up44gliss down417A44XX22XX1844Xslide up77gliss down71944XX22XX2022Xslide up44gliss down42144XX22XX2244Xslide up77gliss down72344XX22XX2422Xslide up44gliss down42544XX22XX2644Xslide up77gliss down72744XX22XX2822Xslide up44gliss down42944XX22XX3044Xslide up77gliss down73144XX22XX3222Xslide up44gliss down4233B2223422535555536554374423822333239222402254155554255443448644444gliss upgliss downX4546464646447C4444442482222222492222224504444440510000002522222222534444444554542245544444425622222225722222245844444405900000026022222226144445554622206326465D44XX22XX6644Xslide up77gliss down76744XX22XX6822Xslide up44gliss down46944XX22XX7044Xslide up77gliss down77144XX22XX7222Xslide up44gliss down473E44XX22XX7444Xslide up77gliss down77544XX22XX7622Xslide up44gliss down47744XX22XX7844Xslide up77gliss down77944XX22XX8022Xslide up44gliss down48144XX22XX8244Xslide up77gliss down78344XX22XX8422Xslide up44gliss down48544XX22XX8644Xslide up77gliss down78744XX22XX8822Xslide up44gliss down4289B22290225915555925549344294223332952229622597555598554994486410044gliss upgliss downX1014646461024103C4444442104222222210522222241064444440107000000210822222221094444444511054224111444444211222222221132222224114444444011500000021162222222117444455541182201192120121F44XX22XX12244Xslide up77gliss down712344XX22XX12422Xslide up44gliss down412544XX22XX12644Xslide up77gliss down712744XX22XX12822Xslide up44gliss downX129G Solo44XX22XX13044Xslide up77gliss down713144XX22XX13222Xslide up44gliss down413344XX22XX13444Xslide up77gliss down713544XX22XX13622Xslide up44gliss down4137455555551384555555513945545545140gliss down54141H4444442142222222214322222241444444440145000000214622222221474444444514854224149444444215022222221512222224152444444015300000021542222222155444455541562201572158159I44XX22XX16044Xslide up77gliss down716144XX22XX16222Xslide up44gliss down416344XX22XX16444Xslide up77gliss down716544XX22XX16622Xslide up44gliss down4167J - Tempo Rubato4168gliss up411119119119111699119119119111197170trill91719gliss up9172gliss downX