1Intro=119xHBDxHHCxHBDxHHC442xHBDxHHCxHBDxHHC3ChorusxHBDxHHCxHBDxHHC4xHBDxHHCxHBDxHHC5xHBDxHHCxHBDxHHC6xHBDxHHCxHBDxHHC7xHBDxHHCxHBDxHHC8xHBDxHHCxHBDxHHC9xHBDxHHCxHBDxHHC10xHBDxHHCxHBDxHHC11Verse 1xHBDxHHCxHBDxHHC12xHBDxHHCxHBDxHHC13xHBDxHHCxHBDxHHC14xHBDxHHCxHBDxHHC15xHBDxHHCxHBDxHHC16xHBDxHHCxHBDxHHC17xHBDxHHCxHBDxHHC18xHBDxHHCxHBDxHHC19ChorusxHBDxHHCxHBDxHHC20xHBDxHHCxHBDxHHC21xHBDxHHCxHBDxHHC22xHBDxHHCxHBDxHHC23xHBDxHHCxHBDxHHC24xHBDxHHCxHBDxHHC25xHBDxHHCxHBDxHHC26xHBDxHHCxHBDxHHC27Verse 2xHBDxHHCxHBDxHHC28xHBDxHHCxHBDxHHC29xHBDxHHCxHBDxHHC30xHBDxHHCxHBDxHHC31xHBDxHHCxHBDxHHC32xHBDxHHCxHBDxHHC33xHBDxHHCxHBDxHHC34xHBDxHHCxHBDxHHC35BridgexHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH36xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH37xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH38xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH39xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH40xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH41xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH42xHBDxHxHxHxHHCxHxHxHxHBDxHxHxHxHHCxHxHxH43Outro ChorusxHBDxHHCxHBDxHHC44xHBDxHHCxHBDxHHC45xHBDxHHCxHBDxHHC46xHBDxHHCxHBDxHHC47xHBDxHHCxHBDxHHC48xHBDxHHCxHBDxHHC49xHBDxHHCxHBDxHHC50OutroxHBDxHHCxHBDxHHC51xHBDxHHCxHBDxHHC52xHBDxHHCxHBDxHHC53xHBDxHHCxHBDxHHC54xHBDxHHCxHBDxHHC55xHBDxHHCxHBDxHHC56xHBDxHHCxHBDxHHC57xHBDxHHCxHBDxHHC