1=754423456789101112131415xHxHxHxH16xHxHSSHFTSHFTHFT17CC1BDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC18RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRCBD19RCBDRCRCSRCRCBDBDRCRCSRC20RCBDRCRCSLFTHFTBDSSHFTSHFTHFT21CC1BDRCRCSRCBDRCBDRCBDRCSRC22RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRCBD23RCBDRCRCSRCRCBDBDRCRCSRC24RCBDRCRCSLFTHFTBDSSHFTSHFTCC1HFT25=90CC1BDCC1HFTLFT26=120CC1SSSSSSSS3327SSSSSSSS3328SSSSSSSS3329SSSSSSSS3330CC2SSSSSSSS3331SSSSSSSS3332SSSSSSSS3333SSSSSSHFTLFTHFTBD3334CC1BDoHSBDBDoHBDoHSBDBD3335oHBDoHSBDBDoHBDoHSBDBD3336oHBDoHSBDBDoHBDoHSBDBD3337oHBDoHSBDBDoHBDoHSBDBD3338oHBDCC1SBDBDoHBDoHSBDBD3339oHBDoHSBDBDoHBDoHSBDBD3340oHBDoHSBDBDoHBDoHSBDBD3341oHBDoHSBDBDoHBDSHFTLFTHFTBD3342=75CC1BDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH43xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH44xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH45xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH46CC1BDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH47xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH48xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH49xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH50CC1BDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH51xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH52xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH53xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH54CC1BDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH55xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH56xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH57xHBDxHBDxHBDxHSxHBDxHxHSxH58CC1BD(CC1)5960=9061626364=45