1=101SSSSSSSLT3432ACC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS443xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS4xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS5xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS6CC2BDxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS7xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS8xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS9xHBDSxHxHSoHoHxHSSSSLT10BCC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS11xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS12xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS13xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS14SCBDxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS15xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS16xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS17xHBDSxHxHSxHSxHSBDxHSSBDLTLT18CCC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS19xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS20xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS21oHBDxHBDxHSxHBDSxHBDoHBDSSMTLT22DS23oHS24xHBDSxHBDS25SSSBDBDSSMT26CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS27xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS28xHBDSxHxHSxHSxHBDxHBDxHSoH29CC1BDxHCC2SxHSSSSSCBD30ECC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS31xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS32xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS33xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDoHSxHBDxH34CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS35xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS36xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS37xHBDxHxHSxHxHBDSMTLTLT38FSS39CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS40xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS41xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS42SCBDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS43xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS44xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS45xHBDSxHxHSxHSoHBDSLTFTFTFT46GCC2BDSSFTFTFTFTLTFTBDSFTFT47FTBDFTBDSFTFTLTFTLTFTBDSFTFT48FTBDFTSFTFTLTFTLTFTBDSFTFT49FTBDFTSFTFToHxHFToHxHFTBDSSBDMTLTBDLT50CC2BDrbrbSrbSrbBDSrbBDrbSrb51rbBDrbrbSrbrbBDrbBDrbSrb52CC2BDrbrbSrbSrbBDSrbBDrbSrb53rbBDrbrbSrbSCBDSSSSSLT354HCC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS55xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS56xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS57xHSBDoHxHSxHSxHBDSxHBDxHSoHBD58SCBDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS59xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS60xHBDSxHxHSxHSxHBDxHSoHS61CC2BDxHCC1SxHSSSSCC2BD62E (2x)CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS63xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS64xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS65xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDoHSxHBDxH66CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS67xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS68xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS69xHBDSxHxHSxHSCC2BDoHBDCC1SSCBD70E (3x)CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS71xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS72xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS73xHBDxHxHSxHxHBDSxHBDoHSxHBDxH74CC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS75xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS76xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS77SCBDoHSCC2SBDSBDMTBDMTSBDLTLTSLT78ICC2BDoHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS79xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS80xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSxHS81xHBDSxHxHSxHSxHBDSoHBDxHSoHS82CC2BDSSoHxHBDSxHBDBDSxHBDS83xHBDoHxHSxHSxHBDSxHBDxHSxHS84oHBDxHxHSxHSxHBDSxHBDxHSxHS85SSSMTSSLTSSFTSSSSSSSSSSS6