1Verse 1=101442345xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH6xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH7xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH8xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH9xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH10xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH11xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH12xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH13xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH14xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH15xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH16xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH17xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH18xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHlet ring19xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH20xHBDxHxHxHxHBDxHCC1CC2ESES21ChorusCC1BDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH22oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES23oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH24oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES25CC1BDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH26oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHESlet ring27oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH28CC1CC2BDxHxHHMTLMTLMTLTLTlet ring29Verse 2CC1BDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH30xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxH31xHBDxHxHxHxHBDxHoHxHBDxHxHxHxHBDxHxHxHlet ring32xHBDxHxHxHxHBDxHoHoHBDLMTLMTLTLTFTFTlet ring33cCvsFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring34xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring35xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring36xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring37xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring38xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring39xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring40xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring41xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring42xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring43xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring44xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring45xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring46xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring47xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTxHLTBDLTFTFTlet ring48xHFTBDLMTLMTxHLMTBDFTxHBDLMTLMTESES49ChorusCC1BDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH50oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES51oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH52oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES53CC1BDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH54oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES55oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoHlet ringlet ring56CC1CC2BDxHHMTHMTLMTLMTLT57BridgeCC1CC2BDxHxHASxHxHxHBDxHASxH58xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH59xHBDxHxHASxHxHxHBDxHASxH60xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH61xHBDxHxHASxHxHxHBDxHASxH62xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH63xHBDxHxHASxHxHxHBDxHASxHlet ring64xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH65CC1CC2BDxHxHASxHxHxHBDxHASxH66xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH67xHBDxHxHASxHxHxHBDxHASxH68xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH69xHBDxHxHASxHxHxHBDxHASxH70xHBDxHxHASxHxHASASxHBDxHASxH71CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES72SoloCC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES73CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES74CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES75CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES76CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES77CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES78CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES79CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES80CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES81CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES82CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES83CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES84CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES85CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES86CC1BDBDCC1ESCC1BDESBDCC1ES87CC1BDCC1ESCC1BDBDCC1ES88CC1BDBDCC1ESESESESESESESESESESESESESESESESES89ChorusCC1BDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH90oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES91oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH92oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHES93CC1BDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH94oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESBDoHESlet ringlet ring95oHBDoHoHESoHoHBDoHBDoHESoH96CC1CC2BDxHxHxH97OutroCC1cCxHxHxH98xHxHxHxH99xHxHxHxH100xHxHxHxH101xHxHxHxH102xHxHxHxH103xHxHxHxH104RCRCRC105106107