1=100xHCCBDxHxHSxHxHBDxHBDBDxHSxHBDBD442xHCCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDBDxHSBDBDBDxHBDBD3xHCCBDxHxHSxHxHBDxHBDBDxHSxHBDBD4CCBDBDxHBDBDxHSBDBDxHBDBDxHBDBDBDxHBDBDxHSBDBDxHBDBD5CCcCSBDSBDSBDSBDSCCBDSBDLTBDLTBDFTBDFT6xHCCBDxHxHSxHxHBDxHBDBDxHSxHBDBD7xHCCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDBDxHSBDBDBDxHBDBD8xHCCBDxHxHSxHxHBDxHBDBDxHSxHBDBD9xHCCBDxHBDxHSxHxHBDxHBDBDxHSBDBDBDxHBDBD10CCSBDSBDSBDoHSBDSBDCCSBDBDBDBDoHSBDBDSBDBD11CCBDBDBDBDoHSBDBDBDoHBDBDBDBDoHSBDBDBD12CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD13CCBDBDBDBDoHSBDBDBDoHBDBDBDBDoHSBDBDBD14CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD15CCSBDSBDSBDSBDCCSBDSBDBDoHSBDBDLTBDLTBDoHMTSMTBDLTBDLTBD16CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD17CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD18CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD19CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD20CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD21CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD22CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD23CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD24CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD25CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD26CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD27CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD28CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD29CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD30CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD31CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD32CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD33CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD34CCBDBDBDoHSBDBDoHBDBDoHSBDBDBD35CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD36CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD37CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD38CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD39CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD40CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD41CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD42CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD43CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD44CCBDBDoHBDoHSBDoHBDoHBDoHBDoHSBDoHBDBD45CCcCBDBDoHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHBDBDoHBDBDoHSBDBDoHBDBD46CCBDBDoHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHBDBDoHBDBDoHSBDBDoHBDBD47CCBDBDoHBDBDoHSBDBDoHBDBDoHBDBDoHBDBDoHSBDBDoHBDBD48CCcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBD49CCcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBD50CCcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBD51CCcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBDoHcCSBDBDoHBDBD52