eBGDAElet ring1Intro 1=198011011011011011011011011442011011011011011011XXXX3Intro 263631313101212988588541111810107663663XXX14115141114111411131013109696685858585858585637631313101212988588581111810107663663XXX14119141114111411131013109696108585858585858563116313131012129885885121111810107663663XXX141113141114111411131013109696148585858555355355355315Section A=991113311113311113311113310002300002300002300002301603031X03031X03031X03031X01323X01323X01323X01323X1711133111133111133111133103031X03031X03031X03031X1801323X01323X01323X01323X108979764645353XXX191113311113311113311113310002300002300002300002302003031X03031X03031X03031X01323X01323X01323X01323X2111133111133111133111133103031X03031X03031X03031X2201323X01323X01323X01323X3110897108XXX23Section B1113311113311113311113310002300002300002300002302403031X03031X03031X03031X01323X01323X01323X01323X2511133111133111133111133103031X03031X03031X03031X2601323X01323X01323X01323X01323X01323X5342645327Section C=991113311113311113311113310002300002300002300002302803031X03031X03031X03031X01323X01323X01323X01323X2911133111133111133111133103031X03031X03031X03031X3001323X01323X01323X01323X108979764645353XXX31111331111331111331111331000230000230000230000230let ring3203031X03031X03031X03031X01323X01323X01323X01323X33331664553664let ringlet ring34=198XXXXXXX3131XX3131XXXXXXX35111331111331111331111331111331XXXXXX36Section DX4664XX4664XX4664XX4664XX4664XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring37X9886XX9886XX8886XX8886XX8886XXXXXXX388910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring3934553X34553X34553X34553X34553XXXXXXX40X6664XX6664XX6664XX6664XX6664XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring41445664445664445664445664445664XXXXXX42X8886XX8886XX8886XX8886XX8886XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring438910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXX44X4664XX4664XX4664XX4664XX4664XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring45X9886XX9886XX8886XX8886XX8886XXXXXXX468910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring4734553X34553X34553X34553X34553XXXXXXX48X6664XX6664XX6664XX6664XX6664XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring49445664445664445664445664445664XXXXXX501X8886XX8886XX8886XX8886XX8886X8910108X51522Section D-235353XXXX35353XXXX3535353XXXX3535335353353535435353XXXX35353XXXX3535355XXXX35353353533535356Section E=995758596061626364Section F656667let ring68697071=19855372011011011011011011XXXX73Section F-1636313131012129885885741111810107663663XXX141175141114111411131013109696768585858585858563776313131012129885885781111810107663663XXX141179141114111411131013109696808585858585858563816313131012129885885821111810107663663XXX141183141114111411131013109696848585858585858563856313131012129885885861111810107663663XXX141187Section F-2141114111411131013109696888585858588588588588589996996996996885885885885909969969969968858858858859199699688588599699688588592996885996885996885XXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring93Section F-3X4664XX4664XX4664XX4664XX4664XXXXXXX94X9886XX9886XX8886XX8886XX8886XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring958910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXX9634553X34553X34553X34553X34553XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring97X6664XX6664XX6664XX6664XX6664XXXXXXX98445664445664445664445664445664XXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring99X8886XX8886XX8886XX8886XX8886XXXXXXX1008910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring101X4664XX4664XX4664XX4664XX4664XXXXXXX102X9886XX9886XX8886XX8886XX8886XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring1038910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXX10434553X34553X34553X34553X34553XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring105X6664XX6664XX6664XX6664XX6664XXXXXXX106445664445664445664445664445664XXXXXXlet ringlet ring107X8886XX8886XX8886XX8886XX8886XX8886X1088910108X8910108X8910108X8910108X8910108X8910108X8910108Xlet ringlet ringlet ringlet ring109Section GX4664XX4664XX4664XX4664XX4664XXXXXXX110X9886XX9886XX8886XX8886XX8886XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring1118910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXX11234553X34553X34553X34553X34553XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring113X6664XX6664XX6664XX6664XX6664XXXXXXX114445664445664445664445664445664XXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring115X8886XX8886XX8886XX8886XX8886XXXXXXX1168910108X8910108X8910108X8910108X8910108XXXXXXXlet ringlet ringlet ringlet ring117X4664XX4664XX4664XX4664XX4664XXXXXXX118X9886XX9886XX8886XX8886XX8886XXXXXXX1198910108X8910108XX8886XX8886XXXXXXX445664120445664XXXXXX34663X34663X34663X34663X34663Xlet ringlet ringlet ringlet ring121X6664XX6664XX6664XX6664XX6664XXXXXXX122445664445664445664445664445664XXXXXX123XXXXX5353XXXXXX5353XXXXXX5353X124XXX535353535353125XXXXX5353XXXXXX5353XXXXXX5353X126XXX53535353535312788981088898108889810888981088898108128889810888981088898108889810888981081298898108889810888981088898108889810813088981088898108889810888981088898108131Ending=99132133134135136137138Change tuning (R)