eBGDAE1Intro=120775101084429973Verse344565x7Bridge3442XXXXXXXX34424483442XXXXXXXX344293442XXXXXXXX3442103x44244255355344211Verse341213143x15Bridge3442XXXXXXXX344244163442XXXXXXXX3442173442XXXXXXXX3442183x44244255355344219Chorus342021225x23Breakdown44244x2526Bridge3442XXXXXXXX3442273442XXXXXXXX3442283442XXXXXXXX34422944244255355344230Chorus343132334x34Outro3442XXXXXXXX344244353442XXXXXXXX3442363442XXXXXXXX34423744244255355344238