Get Plus
You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=100Gal0av0leng-2 sel0442gal2av å0sav-2ne0deg23gal0 av0å0ven-2te0og2av2å04ten-2ke00deg2jeg0 blir05gal0av3det3å3ten-0ke02at06jeg0ba-0 re0ten-2 ker0 at3jeg0sav-2ner0 deg278Når jeg har en lei-lig-het for meg selv,32223200309da0får0jeg2all-3tid2ynd-0lings-30…plass-10eni hjør-net av so-faen hver en-es-te kveld0332322003011jeg kan sitte så lenge jeg vil på dass-0000233230012en og0 jeg0 slipp-2 er0 å22 hø-4 re2 det4 hvis0 jeg0 har013glemt2 å0 lukk-0 e0kjø-1le-0ska-2pet014u-0ten2 deg0 da2er0det2 ba-2re0meg21516Jeg3 får2 se2akk-3 u-3rat2det0jeg3 vil0170T-0V2ell-0 er2spill-3 e2T-0V3spill018og0jeg00 si3det3er2digg3å2var-0me0meg3319kjø-0pe0pizz-0 a2u-0ten2 di-3ne2hån-0 li-0ge320smil0og0i0kles-2ska0 pet2kan0 jeg021ba-0re3la3det3 væ-3 re3ro-0te-3te-0022u-0ten2 deg0 da2er0det2 ba-2re0meg223jeg hol- der på å bli0002024Gal0av0leng-2 sel025gal2av å0sav-2ne0deg226gal0 av0å0ven-2te0og2av2å027ten-2ke00deg2jeg0 blir028gal0av3det3å3ten-0ke02at029jeg0ba-0 re0ten-2 ker0 at3jeg0sav-2ner0 deg230og2a-2pro-0 pos20hå-2per0 jeg031at0du0tenk-0 er2at2du0sav-0ner2 meg0full3233Når3 jeg2 har2 fri32kan2 jeg2 dri-0te3i034at0jeg0lik-0som023no-3e2ut0av3da-035og jeg må ikke mot-si deg hver dag03323203036når du si-er du har lagt på deg rundt ma-0000023203037gen og jeg kan ba-re slapp-e av.00202004438ligg-e på so-faen og si jeg har det bra03333300330239u-0ten2 deg0 da2er0det2 ba-2re0meg240jeg hol- der på å bli0002041Gal0av0leng-2 sel042gal2av å0sav-2ne0deg243gal0 av0å0ven-2te0og2av2å044ten-2ke00deg2jeg0 blir045gal0av3det3å3ten-0ke02at046jeg0ba-0 re0ten-2 ker0 at3jeg0sav-2ner0 deg247og2a-2pro-0 pos20hå-2per0 jeg048at0du0tenk-0 er2at2du0sav-0ner2 meg0full4950ja nå er det vel li-ke før3333030251at de ringer på og spør3333030252om jeg vil bli med dem til et3555322253vakkert, rolig sted3202354de har hvite frakker på333030255og hvis jeg ikke vil bli med så33333030256tar de nå på meg en trang, trang trøye for mitt33355553203357eget beste, før de tar meg med3203303005859606162jeg0 blir063gal0av3det3å3ten-0ke02at064jeg0ba-0 re0ten-2 ker0 at3jeg0sav-2ner0 deg265og2a-2pro-0 pos20hå-2per0 jeg066at0du0tenk-0 er2at2du0sav-0ner2 meg0full6768gal av lengsel, gal av lengsel00000000 gal av det å000069 tenke på deg200270gal av lengsel, gal av lengsel00000000 gal av det å000071 tenke på deg0302jeg har0072fått en stemme inn i huet mitt03330020073det kunn'ha blitt et mareritt0203020274men heldigvis er det stemmen din22020020075som hvisker fine ting om kroppen min0000220020full7677Gal0av0leng-2 sel078gal2av å0sav-2ne0deg279gal0 av0å0ven-2te0og2av2å080ten-2ke00deg2jeg0 blir081gal0av3det3å3ten-0ke02at082jeg0ba-0 re0ten-2 ker0 at3jeg0sav-2ner0 deg283og2a-2pro-0 pos20hå-2per0 jeg084at0du0tenk-0 er2at2du0sav-0ner2 meg0full8586
Change tuning (R)