1Intro=12068234445=133SS6Verse 1xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH7xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD8xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH9xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD10xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH11xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD12xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH13xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD14Verse 2xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD16xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH17xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD18xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH19xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD20xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH21xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD22BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH23xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH24xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH25xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD26xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD27xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH28xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH29xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH30Verse 3xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH31xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD32xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH33xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD34xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH35xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD36xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD38BridgexHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH39xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH40xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH41xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD42xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD43xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH44xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH46Verse 4xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH47xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD48xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD50xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH51xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD52xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH53OutroxHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH54xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH55xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD56xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH57xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxHBD58xHBDxHxHSxHxHBDxHxHSxH