1=7944234567891011121314151617RC18RCRC19RCRC20RCRC21RCRC22RCRC23RCRC24=85MTMTMTMTFTMTMTSFTSSFTFTFT253CCBDxHoHSxHSxHBDxHBDoHSxHS26xHBDxHoHSxHSxHBDSxHBDoHSxHS27CCBDxHoHSxHSxHBDxHBDoHSxHS28oHBDSSSMTSSMTMTMT29CCBDxHoHSxHSxHBDxHBDoHSxHS30xHBDxHoHSxHSxHBDSxHBDoHSxHS31xHBDxHoHSxHSxHBDSxHBDoHSxHS32oHBDSSMTSSMTMTSS33RCBDRCRCSRCBDRCRCRCSRC34RCBDRCRCSRCBDRCRCRCSRC35RCBDRCRCSRCBDRCRCRCSRC36RCBDRCRCSRCBDRCRCRCSRC37RCBDRCRCSRCBDRCRCRCSRC38RCBDRCRCSRCBDRCRCMTRCMTRCS39RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC40RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC41RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC42RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC43RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC44RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC45RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC46RCBDRCRCSCCBDRCRCSRC47=90RCBDRCBDRCSRCSRCBDSRCBDRCSRCS48RCBDRCBDRCSRCSRCBDSRCBDRCSRCS49RCBDRCBDRCSRCSRCBDSRCBDRCSRCS50MTSBDMTFTMTFTCCBDSSMTMTMTS351xHBDxHBDxHSCCBDSSSMTSS352xHBDxHBDxHSxHBDSSMTFTS53xHBDxHBDxHSCCBDCCBDCCBD54CCBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH55xHBDxHxHSxHSxHBDSxHBDxHSxHBD56xHBDxHoHSxHSxHBDSxHBDoHSxH57xHBDxHBDoHSxHSxHBDSxHBDoHSxH58xHBDxHxHSxHBDxHxHoHSxH59xHBDxHxHSxHBDxHxHoHSxH60xHBDxHBDoHSxHSxHBDxHBDoHSxHS61xHBDxHoHSxHS2462xHBDxHxHSxHBDxHxHxHSxH4463CCBDSSMTMTMTS364xHBDxHxHSxHBDxHxHxHSxH65CCBDSSMTMTFTFTFTFT66CCBDxHxHSxHBDxHxHxHSxH67xHBDxHBDxHSxHBDxHxHxHSxH68xHBDxHxHSxHBDxHxHoHSxH69xHBDxHBDxHSxHBDxHxHoHSxH70xHBDxHxHSxHBDxHxHxHSxH71xHBDxHBDxHSxHBDxHxHxHSxH72xHBDxHxHSxHBDxHxHxHSxH73xHBDxHBDxHSxHBDxHxHxHSxH74xHBDxHxHSxHBDxHxHxHSxH75xHBDxHBDxHSxHBDxHxHxHSxH