eBGDAECapo 1st fret1=850202030242Versos 133002333002330033000023300234443001220012201221220122001422344XXXXXX001221220125333002330033000023XXX310210231026Versos 2330023330023300330000233002347001220012201221220122001822344XXXXXX001221220129333002330033000023XXX3102102310210Versos 333002333002330033000023300234110012200122012212201220011222344XXXXXX0012212201213333002330033000023XXX3102102310214Versos 433002333002330033000023300234150012200122012212201220011622344XXXXXX0012212201217333002020203018Refrão1123112312311230202020319333002XXXXXX0202030201123112312311230202020321333002XXXXXX0202030221123112312311230202020323333002XXXXXX0202030241123112312311230202020325333002XXXXXX020203026Versos 133002333002330033000023300234270012200122012212201220012822344XXXXXX0012212201229333002330033000023XXX3102102310230Versos 233002333002330033000023300234310012200122012212201220013222344XXXXXX0012212201233333002330033000023XXX3102102310234Versos 333002333002330033000023300234350012200122012212201220013622344XXXXXX0012212201237333002330033000023XXX3102102310238Versos 433002333002330033000023300234390012200122012212201220014022344XXXXXX0012212201241333002020203042Refrão1123112312311230202020343333002XXXXXX0202030441123112312311230202020345333002XXXXXX0202030461123112312311230202020347333002XXXXXX02020304811231123123112302020203493330023300330000233003300300330050Solo02320232320301021020105100002200020002022000200020020002523010210201002320232320530000220002000202200020002002000254023202323203010210201055000022000200020220002000200200025631023010010231020102102010257032023223200320232320232058Versos 133002333002330033000023300234590012200122012212201220016022344XXXXXX0012212201261333002330033000023XXX3102102310262Versos 233002333002330033000023300234630012200122012212201220016422344XXXXXX0012212201265333002330033000023XXX3102102310266Versos 333002333002330033000023300234670012200122012212201220016822344XXXXXX0012212201269333002330033000023XXX3102102310270Versos 433002333002330033000023300234710012200122012212201220017222344XXXXXX0012212201273333002020203074Refrão1123112312311230202020375333002XXXXXX0202030761123112312311230202020377333002XXXXXX0202030781123112312311230202020379333002XXXXXX020203080=501123112312311230202020381=50330023Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationChange tuning (R)