1intro=163SFTFTFTFTFTABD44234SFT5SFTFTFTFTFTABD6789verseCC2ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS10ABDxHrbxHxHLTFTSC11ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS12ABDxHrbxHxHLTFTSC13ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS14ABDxHrbxHxHLTFTSC15ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS16ABDxHrbxHxHLTFTSCxHxHxHSS17ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS18ABDxHrbxHxHLTFTSC19ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS20ABDxHrbxHxHLTFTSC21ABDxHrbxHxHLTFTxHSxHxHxHxHxHSS22ABDxHrbxHxHLTFTSC23CC2ABD2425chorusCC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD26CC2ABDCC2SABDCC2ABDFTSFTSABD27CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD28CC2ABDCC2SABDCC2ABDFTSFTSABD29CC1CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S30CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S31CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD32CC2SLTSSSSSSLTLTLTFTFT33CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD34CC2ABDCC2SABDSABDSABD35CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD36CC2ABDCC2SABDFTSABDFTSABD37CC1CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S38CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S39CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD40CC2SLTSSSSSSLTLTLTFTFT41CC1ABDLTLTSLTSLTSLTSLT42LTSSSSSSSSSSLTLTLTLTFTFTFTFT43verseCC2ABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSxH44xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSxH45xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSxH46xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHABDxHS47xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSxH48xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSxH49xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSxH50xHABDxHABDxHSxHxHABDxHABDxHSSS51CC1ABDxHABDxHSxHABDxHABDxHABDxHSxHABD52xHABDxHABDxHSxHABDxHABDoHABDSfHABD53xHABDxHABDxHSxHABDxHABDxHABDxHSxHABD54xHABDxHABDxHSxHABDxHABDoHABDSfHABD55xHABDxHABDxHSxHABDxHABDxHABDoHSoHABD56oHABDoHABDoHSoHABDoHABDoHABDoHSoHABD57oHSABDoHSABDoHSABDoHSABD58oHSSSSSSSSSABDABDSABD59chorusCC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD60CC2ABDCC2SABDCC2ABDFTSFTSABD61CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD62CC2ABDCC2SABDCC2ABDFTSFTSABD63CC1CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S64CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S65CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD66CC2SLTSSSSSSLTLTLTFTFT67CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD68CC2ABDCC2SABDSABDSABD69CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD70CC2ABDCC2SABDFTSABDFTSABD71CC1CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S72CC2ABDABDCC2SSCC2ABDABDCC2S73CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD74CC2SLTSSSSSSLTLTLTFTFT75nanaCC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD76CC2ABDCC2SABDCC2ABDLTSABDLTS77CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD78CC2ABDCC2SABDCC2ABDLTSABDLTS79CC1CC2ABDABDCC2SABDCC2ABDABDCC2SABD80CC2ABDABDCC2SABDCC2ABDABDCC2SABD81CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SSS82oHABDoHABDSSSSLTLTSSLTLTFTFT83CC1ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD84CC2ABDCC2SABDCC2ABDLTSABDLTS85CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD86CC2ABDCC2SABDCC2ABDLTSABDLTS87CC1CC2ABDABDCC2SABDCC2ABDABDCC2SABD88CC2ABDABDCC2SABDCC2ABDABDCC2SABD89CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SSS90SoHABDSSSSoHBDSSLTLTFTFT91bridgeCC1ABD92939495CC2ABDfHFTfHFTSfHFTMT96fHFTABDLTfHFTfHFTSFToH97rbABDfHFTfHFTSfHFTMT98fHFTABDLTfHFTfHFTSFTFTFT99fHFTABDfHFTfHFTSfHFTMT100fHFTABDLTfHFTfHFTSFToH101rbABDfHFTfHFTSfHFTMT102fHFTABDLTfHFTfHFTSfHFTSS103fHFTABDfHFTfHFTSfHFTMT104fHFTABDLTfHFTfHFTSFToH105rbABDfHFTfHFTSfHFTS106fHFTABDSfHFTSSSSSSSLTLTFTFT107CC2CC1ABDCC2ABDCC2SABDCC2ABDS108CC2ABDSCC2ABDCC2SABDCC2ABDSS109CC1ABDCC2ABDCC2SABDCC2ABDS110CC2ABDSCC2ABDCC2BGABDCC2ABDBG111CC2CC1ABDCC2ABDCC2SABDCC2ABDS112CC2ABDSCC2ABDCC2SABDCC2ABDS113CC1ABDSCC2ABDCC2SABDCC2ABDS114SABDSSSSABDSSSSABDSSSSABDSSS115chorus buildupS116LTLTFTABD3117ABDSABDABDSABD118ABDSABDSLTLTFTABD3119ABDSABDABDSABD120ABDSABDSLTLTFTABD3121LTSLTSLTSLTSLTSLTSLTSLTS122LTSLTSLTSLTSSABDSSSSABDSSS123chorusCC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD124CC2ABDCC2SABDSABDSABD125CC1CC2ABDCC2SABDCC2ABDCC2SABD126CC2ABDCC2SABDFTSABDFTSABD127CC1CC2ABDABDCC2SABDCC2ABDABDCC2SABD128CC2ABDABDCC2SABDCC2ABDABDCC2SABD129CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD130CC2SLTSSSSSSLTLTLTFTFT131nanaCC1SCC2SABDCC2SCC2SABD132CC2SCC2SABDCC1SABDSCSABD133CC1SCC2SABDCC2SCC2SABD134CC2SCC2SABDCC1SABDCC1SABD135CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD136CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD137CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SLT138LTSSSSLTLTLTLTSSLTLTFTFT139CC1SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD140CC2SABDCC2SABDCC1SABDSCSABD141CC1SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD142CC2SABDCC2SABDCC1SABDCC1SABD143CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SABD144CC2SABDCC2SABDCC2SABDCC2SMTLT145FTCC1SMTMTLTCC1SMTMTLTCC1S146SSSSSSSSLTLTLTLTFTFTFTFT147CC1CC2ABD