You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=1091282Dm756575XXXXX565755657556575XXXXX56575565753Gm733353XXXXX333533335333353XXXXX33353333534Dm756575XXXXX565755657556575XXXXX56575565755Dm7/C6778XXXX677867786778XXXX677867786Gm7/Bb6756XXXX675667566756XXXX675667567Gm733353XXXXX333533335333353XXXXX33353333538Dm756575XXXXX565755657556575XXXXX56575565759Dm61010910XXXX101091010109101010910XXXX1010910101091010Am755575XXXXX555755557555575Abm74446411Gm733353XXXXX333533335333353XXXXX333533335312Dm756575XXXXX5657556575Gm733353XXXXX3335333353131Dm756575XXXXX5657556575A7(b/3)6655142Dm756575XXXXX5657556575A756575XXXXX565755657515565751617Gamme5858575768581 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add17 Add commentChange tuning (R)
Get App