eBGDAE13=12444234Intro775775775775775775775775567767767755655655655666776776776776777677677XXXXXX677677677855675567XXXX95567XXXX5567XXXX1091011XXX91011XXX114x5567XXXX5567XXXX12ChorusXXX456XXX13777XXX456XXX145567454XXX15576576576576167777774564561777777745645618XXXX5567454454191XXXXXX76776720276776776776721Verse5567XXXX5567XXXX225567XXXX5567XXXX237677675567245765567XXXX255567XXXX5567XXXX265567XXXX556727767767XXX285567XXXX5567XXXX295567XXXX5567XXXX305567XXXX5567XXXX31767XXX7675567325567XXXX5567335567XXXX5567345567XXXX5567XXXX35767767365567XXXX5567375567XXXX5567XXXX385567XXXX5567XXXX39767XXX767XXX40767XXX5567415567XXXX5567XXXX425567XXXX5567XXXX43767XXX767XXX44767XXX556745Bridge767XXX767XXX46767XXX767XXX47777777XXX48799XXX456XXX49767767XXX50767XXX767XXX5177777752456XXX454XXX535567XXXX5567XXXX545567XXXX5567XXXX55767XXX767XXX565567XXXX5567XXXX575567XXXX5567XXXX585567XXXX5567XXXX59767XXX767XXX60767767XXX61767XXX767XXX62767XXX767XXX63767XXX5567XXXX645567XXXX5567XXXX655567XXXX5567XXXX665567XXXX5567XXXX67767XXX55675567685567XXXX5567XXXX695567XXXX5567705567XXXX5567XXXX7155675567767XXX727677675567XXXX735567XXXX5567XXXX745567XXXX5567XXXX75767XXX767XXX767677675567XXXX7778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121