1=160ASASABD242IntroBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH443xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH4BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH5xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH6BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH7xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH8BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH9xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT10Verse 1BDxHxHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH11xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH12BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH13xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH14BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH15xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH16BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH17xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT18Pre-ChorusBDxHxHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH19xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH20BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH21xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH22BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH23xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH24BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH25xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT26chorusBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH27xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH28BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH29xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH30BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH31xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH32BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH33xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT34xBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH35xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH36BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH37xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH38BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH39xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH40BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH41xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT42IntroBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH43xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH44BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH45xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH46BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH47xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH48BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH49xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT50Verse 2BDxHxHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH51xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH52BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH53xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH54BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH55xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH56BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH57xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT58pRE-cHORUSBDxHxHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH59xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH60BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH61xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH62BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH63xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH64BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH65xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT66ChorusBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH67xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH68BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH69xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH70BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH71xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH72BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH73xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT74XBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH75xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH76BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH77xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH78BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH79xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH80BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH81xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT82BridgeBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH83xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH84BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH85xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH86BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH87xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH88BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH89xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT90BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH91CC2BDES92ChorusBDSS93BDBDSS94BDSSSS95BDBDSS96BDSS97BDBDSS98BDSSSS99BDBDSS100BDfHCC2CC1ASESfHBDfHASESfH101BDfHASESfHBDfHBDESASESfH102BDfHASESfHBDfHASESfH103BDfHASESfHBDfHBDABDASESfH104BDfHASESfHBDfHASESfH105BDfHASESfHBDfHBDABDASESfH106BDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABD107BDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDBDESLTABDASESLTABD108ChorusBDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH109xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH110BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH111xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH112BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH113xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH114BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH115xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT116BDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH117xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH118BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH119xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH120BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH121xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH122BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH123xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT124BDxHCC1xHASCC1xHBDxHBDxHASxHBDxH125OutroxHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH126BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH127xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH128BDxHCC2xHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH129xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH130BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxHBDxH131xHBDxHASxHxHBDxHBDxHASxHHMTxHLMT132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157ASASASASAS158cbcb159ASASASASAS160cbcb161ASASASASAS162cbcb163ASASASASAS164cbBDcbBD