Caedmons Call - Austin Sessions Chords

 
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

Dsus4

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
3
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
1
3
4
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
4
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
         
1
2
4
4
         
         
         
         
         
2
3
4
         
         
         
         
         
2
4

3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1

D/F

variations
         
         
         
         
         
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
1
4
2 fr
         
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1

Fm

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
X
2
4
7 fr
         
         
         
         
         
1
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
1
X
X
3
4
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
3
2
X

Bsus4

variations
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
4
11 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

Aadd9

variations
         
         
         
         
         
X
1
4
2
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
1
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
1
1
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X

D/C

         
         
         
         
         
X
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
1
3
2
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
1
2
3
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
4

A7sus4

variations
         
         
         
         
         
X
1
3
X
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
4
1
1
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
3 fr
         
         
         
         
         
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
2
3
1
4
         
         
         
         
         
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
         
         
         
         
         
2
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
         
         
         
         
         
X
1
1
1
3
         
         
         
         
         
X
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

Asus4

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
2
4
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1

         
         
         
         
         
X
5 fr
         
         
         
         
         
X

C

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
6 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
6 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

F

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
No chord
  
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo

XX0232 D

X20033 G/B (hammer 5th string)

320033 G

X02220 A

XX0032 Dsus4

X24432 Bm

022033 Em7

200232 D/F

355333 Gm

244222 Fm

[intro lick 4x]
Count 1  2  3  4  1  2  3  4
  e-|----2-----2----|------3--------|
  b-|----3---------3|----------3----|
  g-|----2----------|----0---------0|
  d-|0--------------|---------------|
  a-|---------------|0h2------------|
  e-|---------------|---------------|

D G/B

Verse 1

G WHATCHA BEEN ADOIN' TODDAY Dsus4 G 'CAUSE I'VE BEEN TAHINKIN' ABOUT YBmOU A G JUST HEARD SOME ANEWS THAT SET MY DMIND TO BmWONDERING G AND I ANEED TO HEAR YOUR DVOICE G/B

Verse 2

G ARE YOU AOUT ON THE PLADINS Dsus4 G BURNIN' YOUR AFEET ON THE BmGROUND A G OUT WHERE ANO ONE EVEN DKNOWS YOUR BmNAME G SEVENTY AMILES OUT OF DTOWN G/B

Chorus

Em7 'CAUSE WE MISS YOU D/F DO YOU MISS US G WHAT IS THE LANGUAGE GmWITH WHICH THESE WORDS I CAN TRUST D THAT I THANK MYA GOD EVERY GTIME A I REMEMBER YOU [repeat intro lick 4x (8 bar organ solo)]

Verse 3

G WHATCHA BEEN ATHINKIN' ABODUT Dsus4 G 'CAUSE I'VE BEEN TAHINKIN' ABOUT LBmIFE A G AND HOW ANOTHING CAN ESDCAPE THE GOVERNBmING OF GOD G STILL ASOMEHOW THAT JUST DDOESN'T COMFORT BmME TONIGHT G I STILL ANEED TO HEAR YOUR VODICE G/B

Chorus

Em7 NOW I HEAR YOU D/F DO YOU HEAR ME G WHAT MEDIUM IS THERE Gm THAT I CAN USE TO MAKE YOU SEE D THAT I THANK MY AGOD EVERY GTIME A I REMEMBER YOU

Bridge

Bm BENDING DOWN TO AHELP A FLOWER DRY WITH POVERTY Bm HELPING IT TO FmUNDERSTAND ITS INHERITANCE Em7 HOW I REMEMBER D/FLIFE SO BRIGHT (I remember you) EVERY TIME I GCLOSE MY EYES I CAN GmSEE YOU

8 bar guitar solo

D A G A

[tag] Em7 BROTHER YOU D/FMADE IT BROTHER YOU GMADE IT BROTHER YOU GmMADE IT OH D AND I THANK MY GOD A JUST EVERY GTIME A AND I THANK MY GGOD EVERY ATIME I REMEMBER YOU [repeat intro lick 4x] I REMEMBER YOU 2. There You Go Intro/Verse riff: For "The Austin Sessions" use these 2 riffs. Listen to the CD to know which one goes where.
  e--------------------------------------
  B---3---3---3---3---3-----3---5-5p3----
  G-----2-------2-------2h4---2-------2--
  D-0-------4-------5--------------------
  A--------------------------------------
  E--------------------------------------
  e------------------------------------------
  B---3---3---3---3---3-----3---5p3----------
  G-----2-------2-------2h4---2----4p2-------
  D-0-------4-------5-----------------4p2p0--
  A------------------------------------------
  E------------------------------------------
 For "40 Acres" use this riff:
  e------------------------------------
  B---3---3---3---3---3-----3---3---2--
  G-----2-------2-------2h4---2---2----
  D-0-------4-------5------------------
  A------------------------------------
  E------------------------------------

Riff 2

     A
e-------------------0-----2-----3----2---
B---3---3---3---3-----3-----3-----3---3--
G-----2-------2--------------------------
D-0-------4-------0-----0-----0-----0----
A----------------------------------------
E----------------------------------------

Riff 3

     A
e--3---2---0---2----
B----3---3---3---3--
G-------------------
D-------------------
A-------------------
E-------------------

Riff 4

     A
()=optional
e----------------(3)-(2)-(0)---------
B---3---3---3---3---3---3---3-(3)-3--
G-----2-------2----------------------
D-0-------4-------5---4---2----0-----
A------------------------------------
E------------------------------------

Verse 1

Is this the strange feeling Of you working all to good 'Cause I am so confused I don't even ask for what I should WDhenBm I askeGd for Aand deserved a stone YDou brBmoke and gave yGour bodAy as bread ADnd eBmven tGhe stone that droApped doDwn and rBmolled away SGpoke of the one who bled

Chorus

TDhere you Bmgo woGrking good from my bad TDhere you Bmgo maGking robes from my rAags TDhere you Bmgo meGlting crowns from my calves TDhere you Bmgo woGrking good of all I have TGill all I have's not that bad

Verse 2

WDhenBm I askeGd for Aand deserved a serpent YDou BmgavGe a net fuAll of fish ADnd eBmven thGe serpentA that told the lie When liftDed Bmhigh Gforetold the gift

Chorus

[D2hD] A [D2hD] A [D2hD] A

D A D

Bridge

FoAr yBmou so Gloved the unlovable ThAat Bmyou Ggave the ineffable ThBsus4at who Bmso bGelieves the unbelievable WiBsus4ll gainEm the uAadd9nattainable

E Bsus4 E Aadd9

E Bsus4 E Aadd9

E Bsus4 E Aadd9

E Bsus4 E Aadd9

Chorus 2x

Play Intro/Verse riff 2x End on D
Chords:
 D Bm G    A Aadd9 Bsus4 E D2hD  Em
e-2--2---3----3--0--0-----0----0---0h2---0---
B-3--3---3----0--2--0-----0----0---3-----0---
G-2--4---0-or-0--2--2-----4----2---2-----0---
D-0--4---0----0--2--2-----4----2---0-----2---
A-0--2---2----2--0--0-----2----1---0-----2---
E--------3----3--------------------------0---
3. Table For Two Chord - Name XX0230 D (adlib hammer 1st and 3rd strings on 2nd fret)

X4023X D/C

X2023X D/B

X0023X D/A

3X003X G

2X023X D/F

0X003X Em7

X0203X A7sus4

X2443X Bm

2X443X B

0X010X E7

X2010X E7/B

3X000X Gh (hammer 3X201X on and off)

X0202X A7

2X003X [G/f#]

X02230 Asus4

X02220 A

Intro

D C B A G D/F Em7 A7sus4

Verse 1

DDanny and CI spent aBnother late Anight over Gpancakes D/F Em7 A7sus4 Bm /F E7 /B Gh We talked about soccer and how every man's just the same And Dmade speculCation on the 'Bwho's and the 'wAhen's of our Gfutures D/F Em7 A7sus4 And how Bmeveryone's lFonely but sE7till we just A7couldn't complDain

Chorus 1

And how Gwe jFust Em7hate Dbeing alAsus4one A Could GI hFave Em7left Dmy only cAsus4hance A And Gnow IF'm Em7just Dwasting myAsus4 time A Gh Looking around

Verse 2

But you know I know better I'm not gonna worry 'bout nothing 'Cause if the birds and the flowers survive then I'll make it okay If given a chance and a rock see which one breaks a window And see which one keeps me up all night and into the day

Chorus 2

Because I'm so scared of being alone That I forgot what house I live in But it's not my job to wait by the phone For her to call

Verse 3

Well this day's been crazy but everything's happened on schedule From the rain and the cold to the drink that I spilled on my shirt 'Cause You knew how You'd save me before I fell dead in the garden And You knew this day long before You made me out of dirt

Chorus 3

And You know the plan You have for me And You can't plan the ends and not plan the means And so I suppose I just need some peace To get me to sleep enjoy

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.