let ring1=1184423vsfHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD4fHBDfHfHfHSfHBDfHMTfHBDMTMTfHSMTfHBD5fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD6fHBDfHfHfHSfHBDfHLTfHBDLTLTfHSLTfHBD7fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD8fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD9fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD10fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBDlet ring11fHBDfHfHvsfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD12fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD13fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD14fHBDfHfHfHSfHBDfHMTfHBDMTMTfHSMTfHBD15cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD16cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD17cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD18cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD19cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD20cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD21cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD22HCcbfHBDfHfHHCcbfHSfHBDHCcbfHfHBDHCcbfHSfHBD23HCcbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD24fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD25fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD2627MTMTMTMT28fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD29fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD30fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD31fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD32fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD33fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD34fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD35fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD36fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD37fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD38fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD39fHBDfHfHfHSfHBDfHMTfHBDMTMTfHSMTfHBD40cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD41cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD42cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD43cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD44cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD45cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD46cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD47HCcbfHBDfHfHHCcbfHSfHBDHCcbfHfHBDHCcbfHSfHBD48HCcbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD49fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD50fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD51oHMTMTMT52fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD53fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD54fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD55fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD56fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD57fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD58fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD59fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD60fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD61fHBDfHfHfHSfHBDoHfHSoHfHS626364let ring65vsfHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD66fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD67fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD68fHBDfHfHfHSfHBDfHLTfHBDLTLTfHSLTfHBD69fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD70fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD71fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD72fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBDlet ring73fHBDfHfHvsfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD74fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD75fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD76fHBDfHfHfHSfHBDfHMTfHBDMTMTfHSMTfHBD77cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD78cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD79cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD80cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD81cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD82cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD83cbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD84HCcbfHBDfHfHHCcbfHSfHBDHCcbfHfHBDHCcbfHSfHBD85HCcbfHBDfHfHcbfHSfHBDcbfHfHBDcbfHSfHBD86fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD87fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD88oHMTMTMT89fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD90fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD91fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD92fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD93fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD94fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD95fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD96fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD97fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD98fHBDfHfHfHSfHBDoHfHSfHoHfHSfH99fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD100fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD101fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD102fHBDfHfHfHSfHBDfHfHBDfHSfHBD103104