eBGDAE1=14044232202204XXX3315220220672202208Intro end9220220220XXX22010XXX220XXXXXXXX033122033111220XXXXXXXX0220XXXXXX22012220XXXXXXXX033122033113220220220XXX22014XXX220XXXXXXXX033122033115220XXXXX0XX0220XX0XX02201617220220220XXX22018XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX19220220220XXX22020XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX21220220220XXX22022XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX23220220220XXX22024XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX25220220220XXX22026XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX27220220220XXX22028XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX29220220220XXX22030XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX31220XX0XXXXXX220XX0XXX22032XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX33Bridge34353637383940Strofa 1414243444546474822049220220220XXX22050XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX51220220220XXX22052XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX53220220220XXX22054XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX55220220220XXX22056XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX57Strofa 25859606162636422065Refren220220220XXX22066XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX67220220220XXX22068XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX69220220220XXX22070XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX71220220220XXX22072XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX73220220220XXX22074XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX75220220220XXX22076XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX77220220220XXX22078XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX79220XX0XXXXXX220XX0XXX22080XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX81220220220XXX22082XXX220XXXXXXXX033122033183220XXXXXXXX0220XXXXXX22084220XXXXXXXX033122033185ooo, ai un mare noroc...553867758722022022022022022088220220220220XXXXXX89553907759122022022022022022092220220220220XXXXXX93553947759575596533975539877599755100101220220220XXX220102XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX103220220220XXX220104XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX105220220220XXX220106XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX107220220220XXX220108XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX109220220220XXX220110XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX111220220220XXX220112XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX113220220220XXX220114XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX115220XX0XXXXXX220XX0XXX220116XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX117Refren220220220XXX220118XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX119220220220XXX220120XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX121220220220XXX220122XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX123220220220XXX220124XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX125220220220XXX220126XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX127220220220XXX220128XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX129220220220XXX220130XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX131220XX0XXXXXX220XX0XXX220132XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX133ooo, ai un mare noroc553134775135220220220220220220136220220220220XXXXXX137553138775139220220220220220220140220220220220XXXXXX141553142775143755144533145553146775147755148149220220220XXX220150XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX151220220220XXX220152XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX153220220220XXX220154XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX155220220220XXX220156XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX157220220220XXX220158XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX159220220220XXX220160XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX161220220220XXX220162XXX220XXXXXX220XX0XXXXXX163220220164