You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Moll -=120D0bergA724682satt iD00pau - lun0A7243Full D45medG004fjä - derD40och dun4A7025KläddD24ut - iG300en06skinn - trö - jaD204brun47Och medD02 en väst0A722av ka -048tunD45A7249Skjor - tanD0A72410syn - tesD00ibland,0A72411När medD0G0012kär - let iD404handA70213Gub - D24ben stod såG300014bred - bent i D204sand415Hos -ta ochD020fuk- ta A7220sin416tandD02A72417Böx - Adim2ban - det10i218bö - xor - naE7210sprack019Nu A70gick han till02020fönst - ret och drackD044421Skru - vaG02A72422luc - kor - naD4004 opp,G0023Såg up -påA72200stjär - nor -nasD0022247xlopp.001 Add comment2 Add comment3 Add comment4 Add comment5 Add comment6 Add comment7 Add comment8 Add comment9 Add comment10 Add comment11 Add comment12 Add comment13 Add comment14 Add comment15 Add comment16 Add comment17 Add comment18 Add comment19 Add comment20 Add comment21 Add comment22 Add comment23 Add comment24 Add commentChange tuning (R)