You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=120Moll -D0bergA724682satt iD00pau - lun0A7243Full D45medG004fjä - derD40och dun4A7025KläddD24ut - iG300en06skinn - trö - jaD204brun47Och medD02 en väst0A722av ka -048tunD45A7249Skjor - tanD0A72410syn - tesD00ibland,0A72411När medD0G0012kär - let iD404handA70213Gub - D24ben stod såG300014bred - bent i D204sand415Hos -ta ochD020fuk- ta A7220sin416tandD02A72417Böx - Adim2ban - det10i218bö - xor - naE7210sprack019Nu A70gick han till02020fönst - ret och drackD044421Skru - vaG02A72422luc - kor - naD4004 opp,G0023Såg up -påA72200stjär - nor -nasD0022247xlopp.00
Change tuning (R)