eBGDAE1INTRO=1354423456789MAIN RIFF5220101112225513141516225[VERSE51]17VERSE IASUFARUTOTAIYAWOKI18RITSUKENAGARA19KURAYAMIHASHIRI20NU225KE521RUCHIIPUNASURIRUNIMI22WOMAKASETEMO23ASHITANIOBIETE24I225TA525BRIDGE IYOIT'S[BRIDGE1]YOURPAIN26ORMYPAINORSOMEBO27DY'SPAINDAREKANOTAME28NIIKIRARE29RUNARAIT'SYOURDREAM30ORMYDREAMORSOMEBO31DY'SDREAM32NANIMOKO33WA34KU35CHORUS IWA5I2[CHORUSNA361]2GETWILDANDTOUGHHI37TO5DEWA2TOKERI38NAI2AINOPAZU39RU5DA2IWO40TE2GETWILDANDTOUGHKO41NODE5SASHI2SANIMACHIYA42A2MAETEI43TA5WA2NAKU44I2GETCHANCEANDLUCKKI45MIGA5MAMO2RERUDAKE46MO2NOGADOKO47KA5A2RUNI48SA2GETCHANCEANDLUCKHI49TOMO5KIZU2TSUIRIDE50TA2YUMEWO51MAIN RIFF5220525354225555565758225TO559VERSE IIRIMODOSUYO[VERSE2]KURU60MANORAITONIKI61SUWONAGETEWASHA62DO225U563DEODORUANOKOTSUME64TAIYOZORAWOSU65TEEJINISHITEKANA66SHI225KU567BRIDGE IIODOKETEITA68NE[BRIDGE2]IT'SYOURPAIN69ORMYPAINORSOMEBODY'SPAIN70DAREKANOTA71MENIAISERU72NONARAIT'SYOUR73DREAMOR74MYDREAMORSOME75BO76DY'S77CHORUS IIDREAM5TTO2TSUKI78YO2KUNARERU[CHORUS792]WILD5ANDTOUGH2HITOGET80RI2DEWAKESE81NAI5TA2MII82GO2KORONIDAI83TEAND5TOUGHKO2NOMAGETWILD84CHI2DEJIYUU85WO5TE2AMO86MA2SHITAKUWANA87IAND5LUCKKI2MIDAGETCHANCE88KE2GAMAMORE89RU5NO2WOMO90MI2TSUKEDASHITA91RAAND5LUCKHI2TORIGETCHANCE92DEZU22MOKI93SPECIAL949596979899100TSU101CHORUS IIII5YU2META102WO2TORIMODOSU103YO[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]5WILDAND2TOUGHHIGET104TO2RIDEWATO105KE5A2INAI106NO2PAZURUWODA107IWILD5TOUGHKO2NOMATEGETAND108CHI2DEYASASHI109SA5A2MANI110E2TEITAKUWA111NACHANCE5ANDLUCK2KIMIIGET112DA2KEGAMAMO113RE5MO2NORU114GA2DOKOKANIA115RUCHANCE5ANDLUCK2HITOSAGET116RI2DEMOKIZU117OUTROTSU5TA2I1182119521202YU121ME5TO2O1222123521242RI125MO5SU2YODO126GET2WILDANDTOUGH127521282GET129WILD5TOUGH2AND130213152
Shift pitch (R)