eBGDAE1INTRO=1354423456789MAIN RIFF10111213141516[VERSE1]17VERSE IASUFARUTOTAIYAWOKI18RITSUKENAGARA19KURAYAMIHASHIRI20NUKE21RUCHIIPUNASURIRUNIMI22WOMAKASETEMO23ASHITANIOBIETE24I424242TA4225BRIDGE IYOIT'S[BRIDGE1]YOURPAIN26ORMYPAINORSOMEBO27DY'SPAINDAREKANOTAME28NI4275RA4275IKIRE29RUNARAIT'SYOURDREAM30ORMYDREAMORSOMEBO31DY'SDREAM32NANIMOKO33WA34KU35CHORUS IWANAI[CHORUS361]GETWILDANDTOUGHHI37TORIDEWATOKE38NAIAINOPAZU39RUWODAI40TEGETWILDANDTOUGHKO41NOMACHIDEYASASHISANI42AMAETEI43TAKUWANA44IGETCHANCEANDLUCKKI45MIDAKEGAMAMORERU46MONOGADOKO47KANIARU48SAGETCHANCEANDLUCKHI49TORIDEMOKIZUTSUI50TAYUMEWO51MAIN RIFF52535455565758TO59VERSE IIRIMODOSUYO[VERSE2]KURU60MANORAITONIKI61SUWONAGETEWASHA62DOU63DEODORUANOKOTSUME64TAIYOZORAWOSU65TEEJINISHITEKANA66SHI424242KU4267BRIDGE IIODOKETEITA68NE[BRIDGE2]IT'SYOURPAIN69ORMYPAINORSOMEBODY'SPAIN70DA4275NO4275REKATA71MENIAISERU72NONARAIT'SYOUR73DREAMOR74MYDREAMORSOME75BO76DY'S77CHORUS IIDREAMKITTOTSU78YOKUNARERU[CHORUS792]GETWILDANDTOUGHHITO80RIDEWAKESE81NAIITAMI82GOKORONIDAI83TEGETWILDANDTOUGHKONOMA84CHIDEJIYUU85WOMOTEA86MASHITAKUWANA87IGETCHANCEANDLUCKKIMIDA88KEGAMAMORE89RUMONOWO90MITSUKEDASHITA91RAGETCHANCEANDLUCKHITORI92DEMOKIZU93SPECIAL949596979899100TSU101CHORUS IIII75TA53YU31ME102WO3MO3TORIDOSU103YO5GET3WILD1[SPECIAL CHORUS3 OUTRO]ANDTOUGHHI104TO3WA3RIDETO105KE75NAI53A31I106NO3RU3PAZUWODA107I5GET3TOUGH1TEWILDANDKONOMA108CHI3SA3DEYASHI109SA75NI53A31MA110E3TA3TEIKUWA111NA5GET3AND1ICHANCELUCKKIMI112DA3MA3KEGAMO113RE75RU53MO31NO114GA3KA3DOKONIA115RU5GET3AND1SACHANCELUCKHITO116RI3KI3DEMOZU117OUTROTSU775I553TA33111855119886120910795YU121ME775O553TO3311223312353112433RI125MO775DO553SU331YO126GET3TOUGH3WILDAND12753112833GET129WILD775AND553TOUGH33113033131531
Shift pitch (R)