eBGDAE1link=18584234vers 1L' a2-vi2Si0-set1 em0par2-la5-va25de2bon2ma0-tí1al0por2-tal16men3-tre3el0sol1es0-pe39- _à5-vem27i_els2 car2-ros21-iem1pas1-sar28vers 2Si2-set2que0no1veus0l'es2-ta5-ca29a2on2es0-tem1tots0lli2-gats?110Si3no3po0-de1-_em0des3-fer9-nos5-en211mai2no2po2-drem1 ca1-mi1-nar!212prechorusSi_es0 -ti0-rem0 tots0e0-lla0cau3-rà013i0molt0de0temps0 no0pot0du3-rar,0se2-gur4que514tom7-ba,4tom7-ba,4tom9-ba,5ben5cor215-ca1-da2deu4ser1ja.216chorusSi0jo0es0-ti0-ro0fort0per3aquí017i0tu0l' es0-ti0-res0 fort0 per3 allà,0se2-gur4que518tom7-ba,4tom7-ba4tom9-ba5i_ens5 po219-drem1 a2-lli4-be1-rar2Change tuning (R)