eBGDAE1Intro=166442[INTRO]8Kiss~8Kiss~8Fall7in103456Love~8Ma8bye8you're7my107891011Verselove7[VERSE]5Ki-7du-312ke-7ba5i-7tsu-313de-314mo3so-3ba3ni3i-3ru3ke-215re-7do5ho-7n-316to7wa5ki-7rai?317su-218ki?5Mo-2u-5sou319na7no?5ji-7bu-320n7no5ki-7mo-321chi322ga3ku-3ri-3a3ni3mi-3e-223ta-7ra5re-7dii324de-7mo5ho-7su-725to8de-726mo5ka-2ma-0wa327Pre-chorusnai2yo228[PRECHORUS]2Su-2ki3ni5na-329a-3tte-330ku3Ri-3yu-0u2wa331mi-3n-332na3Chi-3ga-5u7yo03334ne8ke-8do8Ma7bye1035Chorusyou're2my5love2[CHORUS]536A-2i-537ta-2i5i-2ma538ya-2sa-5shi-739i5ki-10mi9ni540Sa-2ku-341ra5kissu10to-9ki-542me-3i-3ta-3ra3ran-543man2koi-5shi2yo544Mi-2ra-545i2yo-5ri2mo546i-2ma5ga747ka-5n-10ji-9n548U-2ru-349wa-5shi10ha-9ru750no5ko-7i551wa3ha-5na-7sa-552ku3o-3to-553Mid-tro5455565758596061Verseme7no5bi-7gaku362[VERSE]7Ta-5to-7e-363ba364a-3ta-3shi3no3ma-3da3shi-265ra7na-5i7ki-366mi7Mit-5su-7ke-367te2mi-268tai5ke-2do5ko-369wa-7ku5mo7a-370ru7DE-5NI-7MU371ni372FU-3RI-3RU3ni3KA-3JU-3A-273RU7ni5CHA-7I-374NA7A-5u7ta-375bi2shi-276chi-5hen-2ge5ka-377Pre-chorusku-2go278a-2so-2be3[PRECHORUS]5Tsu-379gi-3tsu-380gi3hi-3ra-0ku2a-381i3no382to-3bi-3ra5wa7SU-08384RI-8RU8ma-8n-7sa-1085Chorusi2dan-5zen2koi-586shi2yo587[CHORUS]2I-5so-2ga-588shi-2ku-5te789su-5re-10chi-9ga-590u2hi391mo5sa-10ku-9ra592KISSU3Set-3su-3na-3i593ho-2do5ran-2man594koi2de-595su2Yo-5wa-2i596to-2ko5mo797u-5ke-10to-9me598a-2ou-399ou5Fu-10re9a-7100u5a-7i5101wa3mu-5te-7ki5102sa-3ka3sou-5103Instrumental Interlude104105106107108109110111Vocal Interludeou8fu-7112ta-7ri8wa7113shu-5yaku5[INTERLUDE]3114Ma-5bu-5115shi-8i7116so-7ra8ni7117ma-5ke5118nai3O-10119120121Bridgemo-(8)i-(8)de(8)tsu-(7)ku-(10)122rou2i-5ma2Dan-5123zen2koi-5124shi2yo5A-2i-5125ta-2i5i-7126ma5ya-10sa-9shi-5127i2ki-3128mi5ni10Sa-9ku-5129ra3KISSU3to-3ki-3me-5130Chorusi-2ta-5ra2ran-5131man2koi-5132shi2yo5Mi-2ra-5133i2yo-5ri7134mo5i-10ma9ga5135ka-2n-3136ji-5n10u-9ru-7137wa-5shi7ha-5138ru3no5ko-7i5139wa3Ha-3na-5140sa-3ku3141o-2to-5me7no5142bi-3gaku5Yeah-7eah-5143eah3Ha-3na-10144Outro145146147sa-8ku8o-8to-7me10148149150151no8bi-8gaku8Kiss7Kiss10152