eBGDAEHarm.1Intro=20044235554566767969789101112137757757757757757757757751477577577577577577577577515Verse 1XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX55677516XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX22344217XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX00122018XXXXX46664XXXXX46664XXXXX46664XXXXX4666419XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX55677520XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX22344221XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX00122022XXXXX46664XXXXX46664XXXXX46664XXXXX4666423XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX55677524XXXXXX778997XXXXXX778997XXXXXX778997XXXXXX77899725997997997997997997997997P. M.P. M.P. M.P. M.26sloppily99799788677566427Chorus22022022022022022022028664664664664664664664P. M.P. M.2977577577577577577577530997997997775775664442P. M.P. M.P. M.P. M.3122022022022022022022032664664664664664664664P. M.P. M.337757757757757757757753499799799777577566444235XXXXXX445664445664XXXXXXXXXXXX44566444566436XXXXXXXXXX6888668886XXXXXXXXXX688866888637XXXXXXXXXX7999779997XXXXXXXXXX799977999738XXXXXXXXXX7999779997XXXXXXXXXX79997799973922022022022022022022040664664664664664664664417757757757757757757754299799799799799799799799743Verse 2XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX55677544XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX22344245XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX00122046XXXXX46664XXXXX46664XXXXX46664XXXXX4666447XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX55677548XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX223442XXXXXX22344249XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX001220XXXXXX00122050XXXXX46664XXXXX46664XXXXX46664XXXXX4666451XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX556775XXXXXX55677552XXXXXX778997XXXXXX778997XXXXXX778997XXXXXX778997P. M.P. M.5399799799799799799799799754sloppily99799788677566455Chorus220220220220220220220P. M.P. M.P. M.5666466466466466466466457775775775775775775775P. M.P. M.P. M.5899799799777577566444259220220220220220220220P. M.P. M.P. M.6066466466466466466466461775775775775775775775P. M.6299799799777577566444263XXXXXX445664445664XXXXXXXXXXXX44566444566464XXXXXXXXXX6888668886XXXXXXXXXX688866888665XXXXXXXXXX7999779997XXXXXXXXXX799977999766XXXXXXXXXX7999779997XXXXXXXXXX79997799976722022022022022022022068664664664664664664664697757757757757757757757099799799799799799799799771Outro22022022022022022022072664664664664664664664737757757757757757757757499799799799799799799799775121112111211121176121112111111111177121112111211121178121112111111111179121112111211121180121112111111111181=150121112111211121182121112111111111183Change tuning (R)