dAFCGDlet ring1=10644239111291112911412111291112911let ring57910791079610910791070let ring79111291112911812111291112911let ring979107910791010910791070let ring11W ramiona œmierci biegnê...91112911129111212111291112911let ring13Magia jest w nich i piêkno79107910791410910791070let ring15Pod¹¿am drog¹91112911129111612111291112911let ring17jestem ju¿ blisko79107910791810910791070let ring19Widzê jej oczami - pragnê...570570572007057057let ring21352352352225235230let ring23Widzê jej oczami - dotykam...570570572407057057let ring25352352352625235230let ring27Widzê jej oczami - pragnê...570570572807057057let ring29352352353025235230let ring31Widzê jej oczami - oddycham...570570573207057057let ring33352352353425235230let ring35Zrodzony z jej cia³a....650650603665065060let ring37W pogoni za krwi¹750750703875075070let ring39Zrodzony z jej cia³a....650650604065065060let ring41W pogoni za snem750750704275075070let ring43Oto majestat grzechu650650604465065060let ring45którego nigdy nie ujrzycie750750704675075070let ring4765065060486506506049Nie pojmiecie...7505152