eBGDAE1=120979797794429797977939979979977949979979975E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX6G#m444664444664XXXXXX444664444664XXXXXX444664XXXXXX7C#m456644456644XXXXXX456644456644XXXXXX456644XXXXXX8G#m444664444664XXXXXX444664444664XXXXXX444664XXXXXX9C#m456644456644XXXXXX456644456644XXXXXX456644XXXXXX10F#m222442222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX11B7242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX12242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX13E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX14001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX15G#m444664444664XXXXXX444664444664XXXXXX444664XXXXXX16B7242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX17C#m456644456644XXXXXX456644456644XXXXXX456644XXXXXX18B7242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX19A556775556775XXXXXX556775556775XXXXXX556775XXXXXX20B778997778997XXXXXX778997778997XXXXXX778997XXXXXX21C#m456644456644XXXXXX456644456644XXXXXX456644XXXXXX22456644456644XXXXXXA556775B778997XXXXXX23E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX24G#m444664444664XXXXXX444664444664XXXXXX444664XXXXXX25C#m456644456644XXXXXX456644456644XXXXXX456644XXXXXX26G#m444664444664XXXXXX444664444664XXXXXX444664XXXXXX27C#m456644456644XXXXXX456644456644XXXXXX456644XXXXXX28F#m222442222442XXXXXX222442222442XXXXXX222442XXXXXX29B7242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX30242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX31E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX32001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX33G#m444664444664XXXXXX444664444664XXXXXX444664XXXXXX34B7242422242422XXXXXX242422242422XXXXXX242422XXXXXX3597979779369797977937997997997793899799799799799739E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX40001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX41A556775556775XXXXXX556775556775XXXXXX556775XXXXXX42556775556775XXXXXX556775556775XXXXXX556775XXXXXX43E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX44001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX45B244422244422XXXXXX244422244422XXXXXX244422XXXXXX46A556775556775XXXXXX556775556775XXXXXX556775XXXXXX47E001220001220XXXXXX001220001220XXXXXX001220XXXXXX