c#G#EBF#B1IntroIntro=12544234567891011121314151609X61730650656185065009X61930650656205065009X62130650656225065009X62330650656245065009X625Verse 1Verse 126272809X62930650656305065009X63130650656325065009X633Chorus 1Chorus 1343536373839404130650656425065009X64330650656445065009X645Verse 2Verse 246474809X64930650656505065009X65130650656525065009X653Chorus 2Chorus 25455565758596061BridgeBridge2222full2full0full62632222full2full0full64652222full2full0full66672222full2full0full68692222full2full0full70712222full2full0full72732222full2full0full74752222full2full0full7677Verse 3Verse 37879808182838485Chorus 3Chorus 38687888990919293