1=150442345678910111213=175ShShShShShShShSh14ShShShShShShShSh15ShShShShShShShSh16ShShShShShShShSh17=170ShShShShShShShSh18ShShShShShShShSh19ShShShShShShShSh20ShShShShShShShSh21=175ShShShShShShShSh22ShShShShShShShSh23ShShShShShShShSh24ShShShShShShShSh25=170ShShShShShShShSh26ShShShShShShShSh27ShShShShShShShSh28ShShShShShShShSh29=175ShShShShShShShSh30ShShShShShShShSh31ShShShShShShShSh32ShShShShShShShSh33=170ShShShShShShShSh34ShShShShShShShSh35ShShShShShShShSh36ShShShShSh37=175ShShShShShShShSh38ShShShShShShShSh39ShShShShShShShSh40ShShShShShShShSh41=170ShShShShShShShSh42ShShShShShShShSh43ShShShShShShShSh44ShShShShShShShSh45=175ShShShShShShShSh46ShShShShShShShSh47ShShShShShShShSh48ShShShShShShShSh49=170ShShShShShShShSh50ShShShShShShShSh51ShShShShShShShSh52ShShShShShShShSh53=170ShShShShShShShSh54ShShShShShShShSh55ShShShShShShShSh56ShShShShShShShSh57=170ShShShShShShShSh58ShShShShShShShSh59ShShShShShShShSh60ShShShShSh6162636465666768697071727374757677=175ShShShShShShShSh78ShShShShShShShSh79ShShShShShShShSh80ShShShShShShShSh81=175ShShShShShShShSh82ShShShShShShShSh83ShShShShShShShSh84ShShShShShShShSh85=175ShShShShShShShSh86ShShShShShShShSh87ShShShShShShShSh88ShShShShShShShSh89=175ShShShShShShShSh90ShShShShShShShSh91ShShShShShShShSh92ShShShShShShShSh