1=1604423434443454463474483494410341144123413SCCC2BDBDBDBDSBDBDSBDBDBDfH4414SCCC2BDBDBDBDSBDBDS3415SCCC2BDBDBDBDSBDBDSBDBDBDSxH4416SCCC2BDBDBDBDSBDBDS3417SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4418SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3419SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4420SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3421SoloSCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4422SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3423SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4424SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3425VerseCC1SCCC226fHfHfHfHfHfH27SSCCC228BDBDBDBDBDBDBDBDBDSBDBDSBDxHSC29SCCC2rbBDrbBDBDBDrb30SCCC2rbBDrbBDBDBDrb31SCCC2rbBDrbBDBDBDrb32SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4433xHSCCC2rbxHBDrbBDxHBDBDxHSrbBDxHBDSxHBDrbBDxHBDfHxH34xHSCCC2rbxHBDrbBDxHBDBDxHSrbBDxHBDSxHBDrbBDxHBDfHxH35xHSCCC2rbxHBDrbBDxHBDBDxHSrbBDxHBDSxHBDrbBDxHBDfHxH36xHSCCC2rbxHBDrbBDxHBDBDxHSrbBDxHBDSxHBDrbBDxHBDfHxH37SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH38SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH39SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH40SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH41oHSCCC2rbCC1oHBDrbCC1BDoHBDBDoHSrbCC1BDoHBDSoHBDrbCC1BDSCBDfHoH42oHSCCC2rbCC1oHBDrbCC1BDoHBDBDoHSrbCC1BDoHBDSSBDrbCC1BDoHSCBDfHoH43oHSCCC2rbCC1oHBDrbCC1BDSBDBDHFTSrbCC1BDLFTBDSoHBDrbCC1BDoHBDfHoH44oHSCCC2rboHBDrbBDoHBDBDxHSrbBDxHBDSoHBDrbBDoHBDfHoH45ChorusSCCC2BDBDBDBDSBDBDSBDBDBDfH46SCCC2BDBDBDBDSBDBDS3447SCCC2BDBDBDBDSBDBDSBDBDBDSxH4448SCCC2BDBDBDBDSBDBDS3449SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4450SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3451SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4452SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3453xHxHxHxH4454xHxHxH3455SCxHxHxH4456SCxHxH3457SC4458345944603461SCcC4462346344643465SC446634674468xHxHxH3469ChorusSCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4470SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3471SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4472SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3473SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4474SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3475SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4476SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3477SCCC2rbSBDrbSBDBDBDSrbBDBDSBDrbSBDBDfH4478SCCC2rbSBDrbSBDBDBDSrbBDBDS3479SCCC2rbSBDrbSBDBDBDSrbBDBDSBDrbSBDBDSxH4480SCCC2rbSBDrbSBDBDSBDSBDBDSS3481SoloSCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4482SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3483SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4484SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3485SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4486SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3487SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4488SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3489SCCC2rbSBDrbSBDBDBDSrbBDBDSBDrbSBDBDfH4490SCCC2rbSBDrbSBDBDBDSrbBDBDS3491SCCC2rbSBDrbSBDBDBDSrbBDBDSBDrbSBDBDSxH4492SCCC2rbSBDrbSBDBDSBDSBDBDSS3493SoloSCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4494SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3495SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH4496SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3497SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH4498SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS3499SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH44100SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS34101SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDfH44102SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS34103SCCC2rbBDrbBDBDBDSrbBDBDSBDrbBDBDSxH44104SCCC2rbBDrbBDBDBDSBDBDS34105Outro4410634107441083410944110341114411234113Intro44114341154411634117441183411944120341214412234123=16044124=1603412544126=1603412744128Bridge=4034129130131132=105BDfHSfHfH44133BDfHBDSfHfH134BDfHSfHfH135BDfHBDSfHfH136BDfHSfHfH137BDfHBDSfHfH138BDfHSfHfH139BDfHSfHSfHBDSfHSfHBDSfHSCC1SC140SoloBDfHSfHfH141BDfHBDSfHfH142BDfHSfHfH143BDfHBDSfHfH144BDfHSfHfH145BDfHBDSfHfH146BDfHSfHfH147BDfHBDSfHfH148OutroBDfHSfHfH149BDfHBDSfHfH150BDfHSfHfH151BDfHBDSfHfH152BDfHSfHfH153BDfHBDSfHfH154BDfHSfHfH155BDfHBDSfHfH156BDfHSfHfH157BDfHBDSfHfH158BDfHSfHfH159BDfHBDSfHfH160BDfHSfHfH161BDfHBDSfHfH162BDfHSfHfH163BDfHBDSfHfH164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191