eBGDAE1=139242A022204434E00122056D232078E001220910Tengo una mala no...A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222011ticiaA0222002220XXXXX022200222002220XXXXXno0222012fue de casuali...E001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122013dadE001220001220XXXXXX001220001220001220Yo que...XXXXXX00122014ría que nos pa...D \F#232002232002XXXXXX232002232002232002XXXXXX23200215saráD \F#232002232002XXXXXX232002Y tú, y tú232002232002XXXXXX23200216E001220001220XXXXXX001220001220Lo de...001220XXXXXX00122017jaste pasarE001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXXNo00122018quiero que me per...A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222019donesA0222002220XXXXX022200222002220XXXXXy0222020no me pidasE001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122021perdónE001220001220XXXXXX001220001220001220No meXXXXXX00122022niegues que me buscas...D \F#232002232002XXXXXX232002232002232002XXXXXX23200223teD \F#232002232002XXXXXX232002Y nada, nada232002232002XXXXXX23200224de estoE001220001220XXXXXX001220001220nada de esto001220XXXXXX00122025de esto fue un e...E7001020001020XXXXXX001020001020001020XXXXXX00102026rrorA0222002220XXXXX0222002220Uh oh02220XXXXX0222027ohE001220001220XXXXXX001220Nada fue001220001220XXXXXX00122028un errorD \F#232002232002XXXXXX232002232002232002NadaXXXXXX23200229de esto fue un e...E001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122030rrorA0222002220XXXXX0222002220Uh oh02220XXXXX0222031ohE001220001220XXXXXX001220Nada fue001220001220XXXXXX00122032un errorD \F#232002232002XXXXXX232002232002232002XXXXXX23200233E001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122034Los errores no se e...A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222035ligenA0222002220XXXXX022200222002220XXXXXpara0222036bien o paraE001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122037malE001220001220XXXXXX001220001220001220No fa...XXXXXX00122038lle cuando vinis...D \F#232002232002XXXXXX232002232002232002XXXXXX23200239teD \F#232002232002XXXXXX232002Y tú, y tú232002232002XXXXXX23200240E001220001220XXXXXX001220001220No qui...001220XXXXXX00122041siste fallarE001220001220XXXXXX001220001220001220Apren...XXXXXX00122042di la dife...A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222043renciaA0222002220XXXXX022200222002220entre elXXXXX0222044juego y el a...E001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122045zarE001220001220XXXXXX001220001220001220Quien teXXXXXX00122046mira y quien se en...D \F#232002232002XXXXXX232002232002232002XXXXXX23200247tregaD \F#232002232002XXXXXX232002Y nada, nada232002232002XXXXXX23200248de estoE001220001220XXXXXX001220001220nada de esto001220XXXXXX00122049de esto fue un e...E7001020001020XXXXXX001020001020001020XXXXXX00102050rrorA0222002220XXXXX0222002220Uh oh02220XXXXX0222051ohE001220001220XXXXXX001220Nada fue001220001220XXXXXX00122052un errorD \F#232002232002XXXXXX232002232002232002NadaXXXXXX23200253de esto fue un e...E001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX00122054rrorA0222002220XXXXX0222002220Uh oh02220XXXXX0222055ohE001220001220XXXXXX001220Nada fue001220001220XXXXXX00122056un errorD \F#232002232002XXXXXX232002232002232002XXXXXX23200257E001220001220XXXXXX001220001220001220XXXXXX001220581G33002333002333002359G33002333002360A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222061A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222062G33002333002333002363G33002333002364E00122000122000122065E001220001220662G33002333002333002367=104G33002333002368A0222069A0222002220XXXXX022200222002220XXXXX0222070A0222071727374Change tuning (R)