1=12644234SSSSHFTHFT5BDCC2SxHBDxHxHBDxHSxHBDxH6BDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxHBDxH7BDxHxHSxHBDxHxHBDxHSxHBDxH8BDxHxHSxHBDxHxHSSSS9BDCC2SxHxHBDxHBDxHSxHxH10BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH11BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH12BDxHBDxHSxHBDCC2BDxHSxHBDxH13BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH14BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH15BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH16BDxHxHSxHxHCC2BDxHSxHSSSS17BDCC2SxHxHBDxHBDxHSxHxH18BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH19BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH20BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH21BDxHBDxHSxHSSSSSSLTLTLTLTHFTHFTHFTHFTLFTLFTLFTLFT22BDCC2SxHxHBDxHBDxHSxHxH23BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH24BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH25BDxHBDxHSxHBDCC2BDxHSxHBDxH26BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH27BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH28BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH29BDxHxHSxHxHCC2BDxHSxHSSSS30BDCC2SxHxHBDxHBDxHSxHxH31BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH32BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH33BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH34BDxHBDxHSxHoHoHCC1oHCC1oHCC1oHCC135BDCC2SxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH36BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH37BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH38BDSBDxHBDSHCBDCC2BDxHSxHHCBDxH39BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH40BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH41BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH42BDSBDxHBDSHCBDCC2SxHSHCSSS43BDCC2SxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH44BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH45BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH46BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH47BDxHBDxHSxHHCSSSSSSLTLTLTLTHFTHFTHCHFTHFTLFTLFTLFTLFT48BDCC2HCHC49HCHC50HCHC51HCSSSSLTLTLTLTHFTHFTHCHFTHFTLFTLFTLFTLFT52BDCC2SHCBDCC2BDxHSxHHCBDxH53BDxHxHSxHHCBDxHxHBDxHSxHHCBDxH54BDxHxHSxHHCBDxHxHBDxHSxHHCBDxH55BDxHxHSxHHCBDxHxHBDxHSSHCSSSSSS56BDCC2SxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH57BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH58BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH59BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH60BDxHBDxHSxHHCSSSSSSLTLTLTLTHFTHFTHCHFTHFTLFTLFTLFTLFT61BDCC2SxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH62BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH63BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH64BDSBDxHBDSHCBDCC2BDxHSxHHCBDxH65BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH66BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH67BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH68BDSBDxHBDSHCBDCC2SxHSHCSSS69BDCC2SxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH70BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH71BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH72BDxHBDxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH73BDxHBDxHSxHHCSSSSSSLTLTLTLTHFTHFTHCHFTHFTLFTLFTLFTLFT74BDCC2SxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH75BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH76BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH77BDSBDxHBDSHCBDCC2BDxHSxHHCBDxH78BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH79BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH80BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH81BDSBDxHBDSHCBDCC2BDxHSxHHCBDxH82BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH83BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH84BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH85BDSBDxHBDSHCBDCC2BDxHSxHHCBDxH86BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH87BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH88BDxHxHSxHHCxHBDxHBDxHSxHHCxH89BDSBDxHBDSHCBDCC2LFT90