1Intro=16544234SLTSHFTSLFT35RiffCC2BDSxHxHBDxHBDxHSxHxH6BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH7BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH8BDxHxHSxHxHSLTSHFTSLFT39CC2BDCC1SCC2xHBDxHBDxHSxHxH10BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH11BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH12BDxHxHSxHxHSLTSHFTSLFT313CC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH14BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH15BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH16BDxHxHSxHxHSLTSHFTSLFT317Verse 1CC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH18BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH19BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH20BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH21BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH22BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH23BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH24BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHSxH25Pre-ChorusCC2BDSoHxHBDxHBDxHSxHxH26BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH27BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH28BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH29BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH30BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH31BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH32BDxHxHSxHxHSxHxHSSS33ChorusCC2BDSRCRCRCBDRCBDSRCRC34RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC35RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC36RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT337CC2BDRCRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC38RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC39RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC40RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT341Verse 2CC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH42BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH43BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH44BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH45BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH46BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH47BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH48BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHSxH49Pre-ChorusCC2BDSoHxHBDxHBDxHSxHxH50BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH51BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH52BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH53BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH54BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH55BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH56BDxHxHSxHxHSxHxHSSS57ChorusCC2BDSRCRCRCBDRCBDSRCRC58RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC59RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC60RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT361CC2BDRCRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC62RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC63RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC64RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT365Verse 3CC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH66BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH67BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH68BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH69BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH70BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH71BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH72BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSSSS73BridgeCC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH74BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH75BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH76BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHSxH77CC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH78BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH79BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH80SoHxHSoHxHSSSoHSSSS81Verse 4CC2BDCC1SoHxHBDxHBDxHSxHxH82BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH83BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH84BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH85BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH86BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH87BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxHxH88BDxHxHSxHxHBDxHBDxHSSSS89ChorusCC2BDSRCRCRCBDRCBDSRCRC90RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC91RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC92RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT393CC2BDRCRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC94RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC95RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC96RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT397OutroCC2BDSRCRCRCBDRCBDSRCRC98RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC99RCBDRCSRCRCRCBDRCBDSRCRC100RCBDRCSRCRCSLTSHFTSLFT3101=160CC2BDSS102=154CC2BDSS103=148CC2BDSS104=120CC2BDSLTSHFTSLFT3105=70CC2BD