eBGDAE1Intro=190204423131353431533152063131753853319XXXX7586XXXX758610XXXX7586XXXXXXXX11XXXX7586XXXX758612XXXX7586XXXXXXXX13XXXX7586XXXX758614XXXX7586XXXXXXXX15XXXX7586XXXX758616XXXX7586XXXXXXXX17Verse97787618199778762021XXXX7586XXXX758622XXXX7586XXXXXXXX23XXXX7586XXXX758624XXXX7586XXXXXXXX2597787626279778762829XXXX7586XXXX758630XXXX7586XXXXXXXX31XXXX7586XXXX7586let ringlet ringlet ring32XXXX7586XXXXXXXX33Verse B20334002let ringlet ringlet ringlet ringlet ring3503360023703let ringlet ringlet ringlet ring38002390340002let ringlet ringlet ringlet ringlet ring4103420024303let ringlet ringlet ringlet ring44002450346002let ring470482020202020203349Verse C977550108P. M.5197520222022539775P. M.541085597560222022579775581085997P. M.60022202261977562108P. M.639764022202265Main Riff206631316753683153316924242323222221212020191918181717161615151414131312121111101099887766554433221120let ringlet ring703131715372533173Verse B203let ringlet ringlet ringlet ring74002750376002let ringlet ringlet ringlet ringlet ring7703780027903let ringlet ringlet ringlet ring80002810382002let ringlet ringlet ringlet ringlet ring8303840028503let ringlet ring8600287088202020202020338990Verse DXXXX4253XX91XXXX4275XX92XXXX42535393XXXX4275XX94XXXX4253XX95XXXX4275XX96XXXX42535397XXXX42757598XXXX4253XX99XXXX4275XX100XXXX425353101XXXX4275XX102XXXX4253XX103XXXX4275XX104XXXX425353105XXXX427575106Bridge220107220108(7)let ring109(7)110220111XXXXXX112021130P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.114Interlude0010600511500301300P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.11600106005117080605P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1180010600511900301300P. M.12000101303121403412266123124Verse977876125126977876127128XXXX7586XXXX7586129XXXX7586XXXXXXXX130XXXX7586XXXX7586131XXXX7586XXXXXXXX13297787613313415135136XXXX7586XXXX7586137XXXX7586XXXXXXXX138XXXX7586XXXX7586let ringlet ringlet ring139XXXX7586XXXXXXXX140Verse B203141002let ringlet ringlet ringlet ringlet ring1420314300214403let ringlet ringlet ringlet ring14500214603147002let ringlet ringlet ringlet ringlet ring1480314900215003let ringlet ringlet ringlet ring15100215203153002let ring1540155202020202020331562020203131313315724158Verse C97754415910816097P. M.16102220221629775163108P. M.1649716502220221669775P. M.167108168971690222022170977517110817297P. M.1730222022174175Main Riff20176313117753178315331179201803131181531825331183XXXX7586XXXX7586184XXXX7586XXXXXXXX185XXXX7586XXXX7586186XXXX7586XXXXXXXX187XXXX7586XXXX7586188XXXX7586XXXXXXXX189XXXX7586XXXX7586190XXXX7586XXXXXXXX191Outro76876192193876194195196197=70198199200201202203204Change tuning (R)