1=110xHBDSxHBDBDxHSxHxHxHxHBD442xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSxHxHBDxHSxHBD3xHBDSxHBDBDxHSxHxHxHxHBD4MTLTMTLTHT3854xHFTLFTHFTLFTCC586xHBDSxHBDBDxHSxHxHxHxHBD447xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSxHxHBDxHSxHBD8xHBDxHxHSBDxHBDxHBDxHxHSBDxHBDxHBDxHSBDxHxHxHBDxHxHSxH9HTHTMTHTMTLTMTMTHFTBDHFTHFTBDHFTHFTBDHFTBDHFTBDHFT10SSSSSSSSMTBDMTMTBDMTMTBDMTBDMTBDfH11HTHTMTHTMTLTMTMTHFTBDHFTHFTBDHFTHFTBDHFTBDHFTBDHFT12xHBDSxHBDBDxHSxHxHxHxHBD13xHBDxHxHSBDxHxHBDxHxHSxHxHBDxHSxHBD14xHBDxHxHSBDxHBDxHBDxHxHSBDxHBDxHBDxHSBDxHxHxHBDxHxHSxH