eBGDAE1Intro=84A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX342C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX3F1233123312331233123312331233123341233123312331233XXXX1233E0122G34555Verse 1A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX6C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX7F1233123312331233123312331233123381233123312331233XXXX1233E0122G34559A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX10C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX11F12331233123312331233123312331233121233123312331233XXXX1233E0122G345513A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX14C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX15F1233123312331233123312331233123316123317Chorus 1A#6788XXXXA5677E0122012201220122012201224418A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012219A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012220A#6788XXXXA5677E34553455345534553455345521A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012222A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012223A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012224A#6788XXXXA5677E34553455345534553455345525Verse 2A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX3426C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX27F1233123312331233123312331233123328F12331233123312331233123312331233XXXX29A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX30C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX31F12331233123312331233123312331233321233123312331233XXXX1233E0122G345533A5677567756775677XXXXG3455345534553455XXXX34C891010891010891010891010891010891010891010891010XXXX35F1233123312331233123312331233123336F1233123312331233123312331233123337Chorus 2A#6788XXXXA5677E0122012201220122012201224438A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012239A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012240A#6788XXXXA5677E34553455345534553455345541A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012242A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012243A#6788XXXXA5677E01220122012201220122012244A#6788XXXXA5677E34553455345534553455345545Bridge4647484950515253Solo