eBGDAE1=9314244345678Couplet 1X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX5536649X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366410X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366411X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366412Refrain 1X4553XX553664X4553XX55366413X4553XX553664X4553XX5536641415161718Couplet 2X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366419X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366420X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366421X4553XXXXXX553XXXXXXX4553XXXXXX55366422Refrain 2X4553XX553664X4553XX55366423X4553XX553664X4553XX5536642425262728Break553553664331553553664331295535536643315535536643313055355355355355355333133133133133133131D#5886886886886886886G555355355355355355332C5553553553553553553A#53313313313313313313388688688688688688655355355355355355334Couplet 355355355355355355333133133133133133135886886886886886886553553553553553553365535535535535535533313313313313313313788688688688688688655355355355355355338Refrain 3X4553XX553664X4553XX55366439X4553XX553664X4553XX5536644041424344Finale5535536648865535536648864555355366488655355366488646X4553¼4¼X4553¼4¼47X4553¼4¼X4553¼4¼4855349Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationChange tuning (R)