1=160442345678910ASASFTFT11BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH12BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH13BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH14BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH15BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH16BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH17BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH18BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH19BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH20BDxHxHASoHBDASASASASASASASAS21BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH22BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH23BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH24BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH25BDxHxHASoHBDASASASASFTFTFTFT26BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH27BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH28BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH29BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH30xHBDxHASxHxHBDxHxHASoH31BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH32BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH33BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH34BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH35BDxHxHASoHBDASASASASFTFTFTFT36BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH37BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH38BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH39BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH40xHBDxHASxHxHBDxHxHASoH41BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH42BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH43BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH44BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH45BDxHxHASoHBDASASASASFTFTFTFT46BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH47BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH48BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH49BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH50xHBDxHASxHxHBDxHxHASoH51BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH52BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH53BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH54BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH55BDxHxHASoHBDASASASASASASASAS56BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH57BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH58BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH59BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH60BDxHxHASoHBDASASBDASASAS61BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH62BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH63BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH64BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH65BDxHxHASoHBDASASASASFTFTFTFT66BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH67BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH68BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH69BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH70xHBDxHASxHxHBDxHxHASoH71BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH72BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH73BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH74BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH75BDxHxHASoHBDASASASASASASASAS76BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH77BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH78BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH79BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH80xHBDxHASoHBDASASMTMTFTFTFTFT81BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH82BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH83BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH84BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH85xHBDxHASxHxHBDxHxHxHASxH86BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH87BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH88BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH89BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH90xHBDxHASxHxHBDxHxHxHASxH91BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH92BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH93BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH94BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH95BDxHxHASoHBDASASBDASASAS96BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH97BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH98BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH99BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH100BDoHASoHBDASASASASASASASAS101CCBDoHASoHoHoHBDoHoHASoH102oHBDoHASoHoHBDoHASoHBDASoHoH103oHBDoHASoHoHoHBDoHoHASoH104oHBDoHASoHoHBDoHASoHBDASoHoH105BDoHoHoHASoHBDoHASBDoHASoHoHBD106CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASBDoH107CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASBDoH108CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASBDoH109CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASBDoH110CCASoHBDoHASoHBDoHASASASASASFT111BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH112BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH113BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH114BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH115xHBDxHASxHxHBDxHASASASASAS116BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH117BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH118BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH119BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH120xHBDxHASxHxHBDxHASASASFTFT121BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH122BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH123BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH124BDxHxHASxHxHBDxHxHASxHxH125xHBDxHoHASBDSSSSSSSSSSSSSSSS126BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH127BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH128BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH129BDCCxHASxHxHBDxHxHASxHxH130oHBDASoHBDASASASASFTFTFTFT131CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD132CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD133CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD134CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD135CCASoHBDoHASoHBDoHASASASASFTFT136CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD137CCASoHBDoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD138ASCCoHBDASoHoHBDoHASoHBDASoHASoHASBD139ASCCASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBD140ASCCASoHBDASoHASoHBDASoHoHBDASASASAS141ASCCASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBD142ASCCASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBD143ASCCASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBDASoHASoHBD144CCASBDASoHASoHASBDoHASoHBDoHASoHBDoH145CCASoHBDoHASoHBDASoHBDoHASASAS146CCASBDoHoHASoHBDoHASoHBDoHASoHBD147oHASoHBDoHASBDoHoHASoHBDoHASoHBD148FTASBDFTFTASFTBDFTASFTBDFTASFTBD149FTASBDFTFTASFTBDFTASFTBDFTASFTBD150oHASoHBDoHASBDoHoHASoHBDoHASoHBD151CCASBDASFTBD152FTASBDASFTBD153FTASBDFTASBD154FTASBDFTASBD155FTASBDASASASASASASASAS156CCASBDoHASoHBDoH157oHASBDoHASoHBDoH158oHASBDoHASoHBDoH159ASoHBDoHASoHASASASAS160=135CCBD161ESHTMTMTFTFT162CCBDCCBD163MTMTFT164=140CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH165CCBDASxHxHBDASxHxHBDASxHxHBDASxH166CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH167CCBDASxHxHBDASxHxHBDASxHxHBDASxH168CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH169CCBDASxHxHBDASxHxHBDASxHxHBDASxH170CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH171CCBDASxHxHBDASxHASASASASASASASAS172CCBDCCBD173CCBDCCBDCCBDCCBDASASASASASASASAS174CCBDCCBD175CCBDCCBDCCBDCCBDASASASASASASASAS176CCBDCCBD177CCBDCCBDCCBDCCBDASASASASASASASAS178CCBDCCBD179CCBDCCBDCCBDCCBDASASHTHTMTMTFTFT180CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH181CCBDASxHxHBDASxHxHBDASxHxHBDASxH182CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH183CCBDASxHxHBDASxHxHBDASxHxHBDASxH184CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH185CCBDASxHxHBDASxHxHBDASxHxHBDASxH186CCBDASxHxHBDASxHCCBDASxHxHBDASxH187CCBDASxHxHBDASxHASASASASASASASAS188CCBDCCBD189CCBDCCBDCCBDCCBD