1Intro=904423456789101. StrophexHxHBDxHxHxHBDxHBDxHxHxHBD11121314xHxHBDxHxHxHBDxHBDxHxHxHBD15161718CC1BDBDSBDS19BDBDSBDS20BDBDSBDS21BDBDSBDS22BDBDSBDS23BDBDSBDS24BDBDSBDS25BDBDSBDBDS26RefrainCC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)27CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)28CC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)29CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)30CC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)31CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)32CC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)33CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)SSSSS34BDBDBDBD(xH)BD(xH)BD(xH)BD(xH)BD35xHBDxHBDxHBDxHBDoHSBDSBD362. StropheCC1BDBDSBDS37BDBDSBDS38BDBDSBDS39BDBDSBDS40BDBDSBDS41BDBDSBDS42BDBDSBDS43BDBDSBDS44BDBDSBDS45BDBDSBDS46BDBDSBDS47BDBDSBDS48BDBDSBDS49BDBDSBDS50BDBDSBDS51BDBDSxHSSBDLTBDFTSSS52RefrainCC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)53CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)54CC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)55CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)56CC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)57CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)58CC2BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)59Solo>CC1BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)60(ta)BD(ta)xHS(ta)BD(ta)BD(ta)xHS(ta)61(ta)BD(ta)BDxHS(ta)BD(ta)(ta)xHS(ta)62(ta)BD(ta)xHS(ta)BD(ta)BD(ta)xHS(ta)63(ta)BD(ta)BDxHS(ta)BD(ta)(ta)SS(ta)64(ta)(ta)65(ta)xHSxHxHSxH66BridgeCC2BD(xH)xHSBDBD(xH)xHS(xH)67CC1BD(xH)BDxHSBD(xH)xHS(xH)68CC2BD(xH)xHSBDBD(xH)xHS(xH)69CC1BD(xH)BDxHSBD(xH)xHS(xH)70CC2BD(xH)xHSBDBD(xH)xHS(xH)71CC1BD(xH)BDxHSBD(xH)xHS(xH)72CC2BD(xH)xHSBDBD(xH)xHS(xH)73SxHBDSxHBDSxHBDSxHBD74BD75767778S(S)S(S)S(S)S(S)S79S(S)S(S)S(S)S80S(S)S(S)S(S)S81(S)S(S)S(S)S(S)CC2BDxH82RefrainCC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)83CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)84CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)85CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)86CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)87CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)88CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)89CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHSSS90Outro-->CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)91CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)92CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)93CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)94CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)95CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)xHS(xH)96CC1BD(xH)xHS(xH)BD(xH)BD(xH)xHS(xH)97CC2BD(xH)BDxHS(xH)BD(xH)(xH)S(S)(ta)S98(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)99