fCGD1Intro 1Ride-klokken holder pulsen, mens stor-trommen=133 og tom'en kører 3-grupperinger.44234Bassen følger 3-grupperingerne.75757575757557575Akkorden skifter her på halvvejen.76767667676767676767148Intro 2 (chorus)X757534495XXX4543410077575344115XXX4543412077575344135XXX4543414077575344155XXX454574416Interlude17181219001314201. Vers77777777217777777722777777723001314247777777725777777772677777772700131428Pre-Chorus77442955553077443155553277443355553477555735736Chorus0775753375XXX4543438077575344395XXX4543440077575344415XXX4543442077575344435XXX4545744InterludeDer spilles bare det samme som før.45462. Vers4748Pre-Chorus49502x Chorussidste takt 1.gang er bare en…51…3/452C-stykke9535455562457141314131458161416145912141260C-stykke Vers14166162636416656667X68D-stykke000120000126904653030703000000001271043072001200001273046530307430000000012750456767575757575777575757676767876767676767975757575757805757576767681767676767682671483001200001244840465303085300000000128604308700120000128804653030893000000001290043791Pre-ChorusMagen til før men der er en ekstra takt til……sidst:927755579377947952x Chorus3/4 til sidst 1.gang ligesom…96…før.97Outro7575757575798575757676769976767676761006724