1=1004423hihat half openxHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH4xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH5xHBDBDSxHxHBDBDSxH6xHBDBDSxHxHBDBDxHxHxH7xHBDBDSxHxHBDBDSxH8xHBDBDSxHxHBDBDxHxHxH9xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH10xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH11xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH12xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH13xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH14xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH15xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH16xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH17xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH18xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH19xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH20xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH21xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH22xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH23xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH24xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH25BDxHBDxHBDxHBDxH26BDxHBDxHRCRC27BDxHBDxHBDxHBDxH28BDxHBDxH29BDxHBDxHBDxHBDxH30BDxHBDxHRC31BDxHBDxHBDxHBDxH32BDxH33xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH34xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH35xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH36xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH37xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH38xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH39xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH40xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH41xHBDBDSxHxHBDBDSxH42xHBDBDSxHxHBDBDxHxHxH43xHBDBDSxHxHBDBDSxH44xHBDBDSxHxHBDBDxHxHxH45xHBDBDSxHxHBDBDSxH46xHBDBDSxHxHBDBDxHxHxH47xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH48xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH49xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH50xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH51xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH52xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH53xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH54xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH55BDxHBDxHBDxHBDxH56BDxHBDxHRCRC57BDxHBDxHBDxHBDxH58BDxHBDxH59BDxHBDxHBDxHBDxH60BDxHBDxHRC61BDxHBDxHBDxHBDxH62BDxH63xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH64xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH65xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH66xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH67xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH68xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH69xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH70xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH71xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH72xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH73xHBDxHBDSxHxHBDxHBDSxH74xHBDxHBDSxHxHBDxHBDxHxHxH