Drake Bell - A Reminder 2011 Chords

 
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
2
1
3
4
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
3
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
X
3
1
2
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
X
2
4
8 fr
         
         
         
         
         
1
2
3
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
1
2
         
         
         
         
         
X
1
2
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
X
1
2
2 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
7 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
         
         
         
         
         
X
X
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
7 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
2
4
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

Em/G

variations
         
         
         
         
         
3
1
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
X
3
2
4
1
         
         
         
         
         
2
X
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
2
3
1
X
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
1
X
2
3
4
         
         
         
         
         
3
1
X
X
X
         
         
         
         
         
2
1
3
4

7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1

Edim7

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
1
2
3
3 fr
         
         
         
         
         
2
3
1
4
X
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
2
1
3
6 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
1
4
1
11 fr
         
         
         
         
         
2
4
1
3
X
X

Edim7

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
1
2
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
3
1
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
2
4
1
3
X
X

Asus4

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
1
2
4
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
3
3
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
9 fr
         
         
         
         
         
X
3
4
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
4
1

         
         
         
         
         
X
5 fr
         
         
         
         
         
X

B

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

10 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
2
1
X
3
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
4 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
3
2
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
2
8 fr
         
         
         
         
         
1
X
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
3
2
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
4
2
3
1
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
3
3
12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
1
X
         
         
         
         
         
X
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
10 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1

12 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
X
1
1
1
3
         
         
         
         
         
X
1
3
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
2
4
2 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

7 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

Bdim

variations
         
         
         
         
         
X
1
2
4
3
X
         
         
         
         
         
X
2
4
3
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
X
X
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3

E

variations
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
3 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
8 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1

F

variations
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
9 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

11 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
12 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
         
         
         
         
         
2
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
1
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
2
         
         
         
         
         
1
2
4
4
         
         
         
         
         
2
3
4
         
         
         
         
         
2
4

3 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
2
1
3
1
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
2
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
1
4
1
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
9 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
11 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X

Cdim

variations
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
X
4
3
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
4
3
X
7 fr
         
         
         
         
         
X
X
4
2
1
3
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
X
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3

Cm

variations
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
9 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
         
         
         
         
         
X
4
2
1
X
X
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
4 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
X
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2

4 fr
         
         
         
         
         
X
X

E7

variations
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
1
3
1
11 fr
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
6 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4
8 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2

11 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
X
1
11 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X

A

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X

11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

A7

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
2
4
4 fr
         
         
         
         
         
1
X
2
4
3
X
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
2
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
1
4
1
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
1
2
4
1

11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
4

Am

variations
4 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
6 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
2
4 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
1
1
1
         
         
         
         
         
4
2
1
X
X
X
8 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
11 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
No chord
  
E guitar tuning
No capo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A R E M I N D E R ( 2 0 1 1 )
              T h e  O n l i n e  G u i t a r  C h o r d s
                     D R A K E  B E L L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          +--------------------------PLEASE NOTE--------------------------+
+ This file is the work of Jordan Lapping and represents his + + transcription of the album. You may only use this file for + + private study, scholarship, or research. The contents may not +
          + be duplicated for use with other websites without written   +
          + permission. Thank you for understanding. Enjoy.        +
          +---------------------------------------------------------------+
ARTIST: Drake Bell EP: A Reminder (2011) GERNE: Pop/Rock SONGS: 1. Terrific 2. You're Not Thinking 3. Big Shot 4. Speak My Mind
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. T e r r i f i c
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CHORDS USED:
   Am  B7  C  C  Cm Cm6 A D  D  D7 Ebdim7 Edim7 Em Em/G Fm  G  Gm
e]---0----2----0----x----3----x----2----x----5----x----x----0----x----1----3----3---|
B]---1----0----1----5----4----4----3----7----7----7----8----0----8----1----3----3---|
G]---2----2----0----5----5----5----2----7----5----5----6----0----9----1----0----3---|
D]---2----1----2----5----5----5----0----7----7----7----8----2----9----3----0----5---|
A]---0----2----3----3----3----0---------5----5----6----7----2----10---3----2----5---|
E]----------------------------------------------------------0---------1----3----3---|

Intro

Cm G Cm G

Verse 1

StrGange how things can chEmange How your cAmonsciousness can fCmade RGeason can't compEmete With a dAmrug that shares your nCmame

Pre-chorus 1

ADnd there you are on Fmcue where the light falls WCaving at strangers, wCmearing your name out

Chorus 1

G You are not yoursCmelf here G You are someone eB7lse, dear ACren't you terrific AAmren't you terrific nGow

Verse 2

AGll the world applEmauds To the pAmopular tricks you chCmoose But wGho are they to sEmtop When your hAmands are clapping tCmoo

Pre-chorus 2

ADnd you believe that Fmit's an achievement ScrCatching them where they hCmave no feeling

Chorus 2

G You are not yoursCmelf here G You are someone eB7lse, dear ACren't you terrific AAmren't you terrific nGow BRIDGE/SOLO: It was yGou Cm6 A who spoke out when no-one Em/Gheard, oh Edim7yeah YDou're not asEdim7 pure as you Em/Gwere, vEdim7anity hangs you by thrD7eads And right nCow I wCmish somethGmings were undD7one This is C natuCmral, Gmas it is fD7un This is C not the tCmime to gGmive up yoursD7elf to aCnyone Cm

Chorus 3

G You are not yoursCmelf here G You are someone eB7lse, dear ACren't you terrific AAmren't you terrific

Outro

G If you saw yoursCmelf here G You would be amB7azed, dear ACren't you terrific FAminally terrific nGow
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Y o u ' r e N o t T h i n k i n g
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CHORDS USED:

A Asus4 Am B B C C C7M Dm F G

e]---x----x----5----x----x----x----8----3----5----1----3---| B]---2----3----5----3----4----5----5----5----6----1----3---| G]---2----2----5----3----4----5----5----4----7----2----4---| D]---2----2----7----3----4----5----5----5----7----3----5---| A]---0----0----7----1----2----3----x----3----5----3----5---| E]-------------5----------------------------------1----3---|

Intro

C

Verse 1

YCou show up with your C7Mhead in your hands You said IC'm the only one that ever rC7Meally understDmands you That's nFot true TCake my hands and wipe C7Maway your tears WhCispering "Would itC7M be okay if I sDmtay here?" And I wFant you to

Pre-chorus 1

Dm But I know, it's just a moment F You're gonna run while the moon's still shAmining And you can't fGight it, oh oh oh

Chorus 1

PlCease, please, please don't go and give me those EGye, eye, eyes, I can even see that YDmou're not thinking, yFou're not thinking So plCease, please, please, you gotta let me go YGou, you, you, you don't even know YDmou're not thinking, yFou're not thinking about mCe

Verse 2

Now CI got these pictures C7Min my head DCancing to the words I C7Mnever said But I wDmant to, yeah I hFave to You wCore a white dress with the C7Myellow lace The nCight you leaned in and C7Mkissed my face RemDmember? I remFember

Pre-chorus 2

Dm I should have known, it's just a moment F You're gonna run while the moon's still shAmining And I can't fGight it, oh oh oh

Chorus 2

PlCease, please, please don't go and give me those EGye, eye, eyes, I can even see that YDmou're not thinking, yFou're not thinking So plCease, please, please, you gotta let me go YGou, you, you, you don't even know YDmou're not thinking, yFou're not thinking about Amme

Bridge

Am Maybe it's tCime, I stopped crossing these lFines I can't seem to drCaw Am And I wanna hold Con, but I'm finding it's hBard If this is nothing at Asus4all A B PlCease, please, please don't go and give me those EGye, eye, eyes (oh, oh, oh) CHORUS 3/OUTRO: [repeat to fade] PlCease, please, please don't go and give me those EGye, eye, eyes, I can even see that YDmou're not thinking, yFou're not thinking So plCease, please, please, you gotta let me go YGou, you, you, you don't even know YDmou're not thinking, yFou're not thinking
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. B i g S h o t
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CHORDS USED:

A7 Bdim C D E Em F G G G7 F Em7 C Cm

e]---0--------------------------------------|---3----3----3----0----3---| B]---2----3----5----7----4----5----2----3---|---3----3----3----1----4---| G]---0----4----5----7----4----4----3----4---|---0----0----0----0----5---| D]---2----3----5----7----5----5----4----5---|---0----0----2----2----5---| A]---0--------------------------------------|---2----x----2----3----3---| E]------------------------------------------|---3----1----0-------------|

Intro

F G

Verse 1

F G Single room in the cheap part of town F G And the elevator's broken down SoBdim I waClk up the stairs No-Emone cCares about the rent when you're paying as little as me

Verse 2

F G Dirty dishes and a stain on my shirt F G I eat alone when I'm out of work So Bdimtell me, whCat did you think? I am Emthe sCame, haven't changed, just been going by a diffDerent nEmame

Pre-chorus 1

Em What a wEaste, now I'm cGoming back to sA7ay

Chorus 1

I'm no G big shot, big G7towFn, big money, Em7hop in my jet, flying aCll around the country G Sometimes when the G7weaFther's right, I Em7sail out to the ocean, staying oCvernight Well, GI went from broke since the G7lasFt time we spoke Now I'm cEm7oming back here to sCay, Cmeverything is going my wFay G

Verse 3

F G I grab the bus from the damp hotel F G I grab my things and I'm ready to sell That BdimI'll wCant out of time (out of time you know) All tEmhe thCings that I loved; all the memories that used to be mine

Verse 4

G They're gone, yeah, I've thrown them away F G They're gone, they're never gonna last aBdimnother dCay Will tEmhey lCast another day?

Pre-chorus 2

Em What a wEaste, now I'm cGoming back to sA7ay

Chorus 2

I'm no G big shot, big G7towFn, big money, Em7hop in my jet, flying aCll around the country G Sometimes when the G7weaFther's right, I Em7sail out to the ocean, staying oCvernight Well, GI went from broke since the G7lasFt time we spoke Now I'm cEm7oming back here to sCay, Cmeverything is going my way

Instrumental bridge

G G7 F Em7 C

Chorus 3

I'm no G big shot, big G7towFn, big money, Em7hop in my jet, flying aCll around the country G Sometimes when the G7weaFther's right, I Em7sail out to the ocean, staying oCvernight Yeah, 'cause GI went from broke since the G7lasFt time we spoke Now I'm cEm7oming back here to sCay, everything CmEverything is going my way

Outro

F G

"What a relief"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. S p e a k M y M i n d
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CHORDS USED:
   A  B  B  Bm  C  Cdim Cm Cm  D  E7 Edim7 E  Em  G  F  A A7 Am
e]---5----6----7----2----x----x----10---4----x----6----x----x----0----3----2----4----4----4---|
B]---5----6----7----3----5----4----10---5----7----8----8----9----0----3----2----4----4----4---|
G]---6----7----8----4----5----5----10---6----7----6----6----9----0----0----3----5----5----4---|
D]---7----8----9----4----5----4----12---6----7----8----8----9----2----0----4----6----4----6---|
A]---7----8----9----2----3----3----12---4----5----6----7----7----2----2----4----6----6----6---|
E]---5----6----7-------------------10----------------------------0----3----2----4----4----4---|

Intro

E B Cm Am A B

Verse 1

E With a fBoot Cmout the dAmoor, and Aone iBn my wEay You're lBeavCming me Amhome for anAotherB work dEay I'd fBollCmow you Amout, but you'd kAeep meB in, sEo I'm wBatchCming you lAmeave with my nAose on the wBindow

Verse 2

E I could just BslCmeep all Amday A B Just to stEay up at BniCmght and Amkeep you awAake B E If I could BspCmeak my Ammind A B I'd go oEut on a BliCmmb and Amsay with a AsigBh

Pre-chorus 1

Cdim I'm the only Cmone Who sDees you when you think you're Fby yourself

Chorus 1

If I'm too much to cEarry B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am If I'm tAoo mBuch to cEarry B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am A B

Verse 3

E I've bBeen Cmyour pilAmlow for an AaftBer-work nEap And hBow mCmany shAmrinks curl Aup iBn your lEap? FrBiends Cmcome and Amgo but IA'm stBill here

Pre-chorus 2

HFave you forgotten me? My curiosity's kAilling me

Eig

Chorus 2

If I'm too much to cEarry B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am If I'm tAoo mBuch to cEarry B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am G B Cm

Bridge

Don't wE7orry at Amall for me I'veEdim7 alwayE7s laAnded on my fA7eet So Cdimif you're gAone, at least lCmeave the B TV Fon ARe-rFuns A

Interlude

G D Em Bm C D

Verse 4

E I could just BslCmeep all Amday A B Just to stEay up at BniCmght and Amkeep you awAake B E If I could BspCmeak my Ammind A B I'd go oEut on a BliCmmb and Amsay with a AsigBh

Pre-chorus 3

Cdim I'm the only Cmone Who sDees you when you think you're Fby yourself

Chorus 3

If I'm too much to cEarry B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am If I'm tAoo mBuch to cEarry B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm

Outro

Am Just pAut meB down gEently B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am Just pAut meB down gEently B Cm Am Just pAut meB down gently
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A n y Q u e s t i o n s ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lastly, the content here is as correct as I can get it. I've tabbed this out in the manner which Drake performs it; if you prefer to perform it different then that is absolutely fine. However, 100% accuracy cannot ever be ensured, but a good 90% of the content in here certainly is. Thanks for reading guys, I hope this proves useful!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
T B E E N D
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.