1Intro=80CC(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD682xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD3xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD4xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESBDBD5Verse 1CCBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES6xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHES7xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES8xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDESoH9xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES10xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHES11xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES12xHBDxHBDxHES(AS)(AS)(AS)(xH)ESMTLTrbHFTLFTBD13CCBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES14xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHES15xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES16oHBDoHBDoHBDoHESoH(BD)xHESBD17Pre-ChorusCC(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD18xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)CCESCCBDBD19xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD20xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)CCESCCESBDESBD21Verse 2CCBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES22xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHES23xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES24xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDESoH25xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES26xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHESES27xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES28xHBDxHBDxHES(AS)(AS)(AS)(xH)ESMTLTrbHFTLFTBD29CCBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES30xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHES31xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES32oHBDoHBDoHESoHBDBDoHBDxHES33Pre-ChorusCC(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD34xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)CCESCCBDBD35xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD36xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)CCESCCESBDESBD37Chorus 1CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC38CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCESESESBD39CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC40CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRCBD41CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC42CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCES43Verse 3CCBDoHoHoHESoHoH44oHBDESoHBDoHBDoHESoHoH45xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES46xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDoHES47xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES48xHBDxHBDxHES(AS)(AS)(AS)(xH)ESMTLTrbHFTLFTBD49CCBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES50xHBDxHBDxHESxHBDBDxHBDESoH51xHBDxHBDxHBDxHESxHBDoHES52oHBDoHBDoHESESoHBDoHBDxHESBD53Chorus 2CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC54CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCESESESBD55CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC56CCRCBDRCBD(CC)RCRCBDESESESESESLTLTHFTESBD57CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC58CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC59CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRCCCRCBDRCBD(CC)RCRCBD(CC)RCESRC60CCBDCCBDCCESCCBDBDCCBDCCES61CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCESESESBD62CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC63CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRCCCRCESRCBD(CC)RCRCBD(CC)RCESRC64CCBDBDCCBDCCESCCBDBDCCBDCCES65CCBDBDCCBDCCESCCBDBDCCBDCCES66Bridge(CC)(xH)BD(xH)xH(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)67xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)68xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)69xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)70cCxHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)71xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)72xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)73xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)74cCxHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)75xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)76xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)77xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)(ES)ES(LT)78cCxHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)79xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDrbES(AS)(AS)(AS)80xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)BDoHES(AS)(AS)(AS)81xHBD(xH)(xH)oH(xH)(xH)xHSS(xH)(ES)ES(LT)82RCBD(RC)(RC)rb(RC)(RC)rbES(RC)(RC)RCBDoHES83RCBD(RC)(RC)rbBD(RC)(RC)rbES(RC)(RC)RCBDoHESBDBD84cCRCBD(RC)(RC)rbBD(RC)(RC)BDrbES(RC)(RC)RCBDoHESBDBD85RCBD(RC)(RC)rbBD(RC)(RC)BDoHESBDRCES(BD)86Pre-ChorusCC(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD87xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)CCESCCBDBD88xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBD89xH(AS)BD(AS)(AS)(AS)xH(AS)BD(AS)ESxHBDBDxH(AS)BD(AS)CCESCCESBDESBD90Chorus 3CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC91CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCESESESBD92CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC93CCRCBDRCBD(CC)RCRCBDESESESESESLTLTHFTESBD94CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC95CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC96CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRCCCRCBDRCBD(CC)RCRCBD(CC)RCESRC97CCBDCCBDCCESCCBDBDCCBDCCES98CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCESESESBD99CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCBDRCCCRCESRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRC100CCRCBDRC(CC)RCRCBD(CC)RCESRCCCRCESRCBD(CC)RCRCBD(CC)RCESRC101CCfHBDBDCCfHBDCCfHESCCfHBDBDCCfHBDCCfHES102CCfHBDBDCCfHBDCCfHESCCfHBDBDCCfHBDCCfHES103OutrofHESESfHESESfHESESfHESESfHESESfHESES104fHESESfHESESfHESESfHESESfHESESfHESES105(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES106(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES(fH)ESES107(fH)ES