1Intro=132BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH442BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH3BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH4BDxHxHBDSxHBDxHSSSSS5Pre-VerseBDxHCCxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH6BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSoHSoH7BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH8BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH9Verse 1BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH10BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH11BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH12BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSoHSoH13BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH14BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH15BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH16BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH17BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH18BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH19BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH20BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH21BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH22BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH23BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH24BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSSSSS25BDxHCCBDxHBDxHBDxH26ChorusBDxHCCBDxHSCBDxHCCBDSxH27BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH28BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH29BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH30BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH31BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH32BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH33BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH34BDBDBDS2435Pre-VerseBDxHCCxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH4436BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSoHSoH37BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH38BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH39Verse 2BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH40BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH41BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH42BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSoHSoH43BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH44BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH45BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH46BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH47BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH48BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH49BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH50BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH51BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH52BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH53BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH54BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSSSSS55BDxHCCBDxHBDxHBDxH56ChorusBDxHCCBDxHSCBDxHCCBDSxH57BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH58BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH59BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH60BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH61BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH62BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH63BDxHxHSxHxH2464BridgeBDSBDS4465BDSBDS66BDSBDS67BDSBDS68BDSBDS69BDSBDS70BDSBDS71BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH72Bridge 2BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH73BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH74BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH75BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH76BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH77BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH78BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH79BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH80Verse 3BDxHCCxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH81BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSoHSoH82BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH83BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH84BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH85BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH86BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH87BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSoHSoH88BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH89BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH90BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH91BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH92BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH93BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH94BDxHxHBDSxHBDxHBDxHoHSxHBDxH95BDxHxHBDSxHBDxHBDxHSSSSS96BDxHCCBDxHBDxHBDxH97ChorusBDxHCCBDxHSCBDxHCCBDSxH98BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH99BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH100BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH101BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH102BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH103BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH104BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH105BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH106BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH107BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH108BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH109BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH110BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH111BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH112BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH113BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH114BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH115BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH116BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH117BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH118BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH119BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHxH120BDxHxHSxHxHBDxHCC121