1=120442345678910111213BDMTBDLTBDHFTBDLFT14BDxHCCxHxHBDBDxHBD15BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD16BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD17BDxHCCxHxHBDCCBDCCxHxHBDCC18BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD19BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD20BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD21BDxHCCxHxHBDCCBDCCxHBDxHCC22BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD23BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD24BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD25BDxHCCxHxHBDCCBDCCxHxHBDCC26BDxHCCxHxHBDCCBDCCxHxHBDCC27BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD28BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD29BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD30BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD31BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD32BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD33BDxHCCxHxHBDCCBDCCxHxHBDCC34BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD35BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD36BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD37BDxHCCxHxHBDBDxHxHBD